Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Motion Display: Delårsrapport för perioden januari 2016 - mars 2016

DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT

FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI - MARS)

· Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 101 %, och
uppgick till

6,47 MSEK (3,23 MSEK)
· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med
130 % och

uppgick till 3,37 MSEK (1,47 MSEK)
· Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 53 % (45
%).

· Rörelseresultat före avskrivningar: 0,91 MSEK (-2,13 MSEK).
· Nettoresultat: 0,13 MSEK (-2,78 MSEK)
· Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,31 kr).
· Nettokassaflöde: -1,16 MSEK (-1,73 MSEK).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,69 MSEK (0,63
MSEK).

· Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Första leverans till kund med den nya versionen av elektronik och
mjukvara sker. Bland viktiga nya egenskaper kan nämnas avsevärt ökad
batterilivslängd och möjlighet att med en inbyggd klocka och kalender
schemalägga händelser.

· Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 3,5 MSEK. Denna
orderstock förväntas levereras under andra kvartalet 2016.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Första leverans till kund i USA med den nya versionen av
elektronik och mjukvara. Beställningen avser ett pilotprojekt där
displayerna programmerats för olika tidzoner och för att blinka
enbart under lunchtid. Denna typ av användning mångfaldigar
uppenbarligen batterilivslängden.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det är självklart mycket glädjande att vi nu för första gången kan
uppvisa ett positivt resultat. Vi ser detta som ytterligare ett bevis
på att vår målmedvetna satsning mot USA varit riktig. Mycket
glädjande är också att vår lista med pågående affärsmöjligheter i USA
är stadigt växande och att kundernas respons på vår innovativa och
unika produkt är så positiv. Ett bevis på detta är att alltfler
kunder återkommer med ytterligare beställningar för nya program. Vi
börjar helt enkelt bli en viktig del redan i planeringen av dessa
kunders kommande marknadsföringsbudget.

Vi ser också ett stort intresse för de nya funktioner som vår senaste
version av elektronik och mjukvara erbjuder. Inte minst möjligheten
att via den inbyggda kalendern och klockan kunna programmera
displayer att lägga sig i "sov-läge" under natten vilket gör att
batterilivslängden fördubblas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/delarsrapport-for-perioden-ja...
http://mb.cision.com/Main/9531/2007628/514762.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.