Du är här

2018-08-23

Motion Display: Halvårsrapport för perioden januari 2018 - juni 2018

SJU MILJONER I VINST FÖRSTA HALVÅRET - REKORDSTARK OMSÄTTNING OCH
RESULTAT

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Fortsatt framgång inom segmentet drycker. Samtidigt görs
inbrytning inom segmentet hygienartiklar. Leverans till två större
aktörer till ett sammanlagt ordervärde om 4,6 MSEK.

· Betydelsefull leverans till Indonesien - en potentiellt mycket
stor marknad.

· Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår
till 7,9 MSEK

(7,0 MSEK), en ökning med 13 %.
· Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,6 MSEK (4,9
MSEK) varav egentillverkade produkter 6,1 (4,9 MSEK) och 0,5 MSEK (0
MSEK) installationer och övrigt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Bolaget förstärker organisationen inför förväntad expansion och
rekryterar en Fraktkoordinator samt ytterligare en Ingenjör. Båda
tjänsterna tillträdes under augusti månad.

· Christoffer Kral, försäljningschef Europa, avslutar sin
anställning p.g.a. familjeskäl. Bolaget ser nu över olika alternativ
att fullfölja den påbörjade Europasatsningen.

· Bolaget får utökad bankkredit med ytterligare 1 MSEK t o m 181130.
KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget fortsätter att utvecklas positivt. Att vinsten under andra
kvartalet före avskrivningar och aktiveringar uppgår till hela 4,32
MSEK är naturligtvis glädjande och illustrerar den succé vår produkt
gör på marknaden. Motsvarande resultat för första halvåret uppgår
till 7,49 MSEK att jämföra med en förlust på 1,73 MSEK för första
halvåret 2017. Vi kan därmed konstatera ett vi med bred marginal gör
ett rekordstarkt första halvår, sett till såväl omsättning som
resultat. Ändå anser vi att vi med våra mycket begränsade
säljresurser bara skrapat på ytan på en i sanning gigantisk marknad.

Vi förstärker nu också vårt ingenjörsteam för att ytterligare påskynda
utvecklingen av vår produktfamilj. Därmed växer också barriärerna mot
eventuella framtida konkurrenter.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2018)

· Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 31,00 MSEK
(11,91 MSEK), vilket är en ökning med 19,10 MSEK jämfört med samma
period föregående år.

· Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade
under första halvåret med 10,03 MSEK i jämförelse med samma period
föregående år och blev 15,75 MSEK (5,72 MSEK).

· Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick första
halvåret till 48 % (46 %).

· Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 32
% (34 %).

· Resultatet före avskrivningar uppgick till 8,85 MSEK (-0,61 MSEK).
· Resultatet efter avskrivningar uppgick till 7,39 MSEK (-2,02
MSEK).

· Periodens nettoresultat blev 7,25 MSEK, vilket är en ökning med
9,39 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

· Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till
1,22 MSEK (1,00 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med
motsvarande belopp.

Andra kvartalet (april-juni 2018)

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 14,66 MSEK (6,62
MSEK).

· Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick
till 8,37 (3,36 MSEK).

· Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året
till 53 % (50 %).

· Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 31
% (36 %).

· Resultatet före avskrivningar uppgick till 5,02 MSEK (-0,07 MSEK).
· Kvartalets nettoresultat blev 4,23 MSEK (-0,83 MSEK).
· Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till
0,65 MSEK (0,42 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med
motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 1,85 MSEK (0,96 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 8,48 MSEK
(4,57 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska
komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30
juni 2018 till 1,22 MSEK (1,00 MSEK) vilket redovisas som en
immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella
anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,65 MSEK (7,51 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 15,41 MSEK
(8,73 MSEK) och soliditeten var 49 % (48 %). Eget kapital per aktie
vid periodens utgång uppgick till 1,48 SEK (0,84 SEK).

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014
(tidigare AktieTorget).

Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.
Totalt antal aktier per den 30 juni 2018 var 10 395 402 stycken, var
och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital
om 727 678,14 SEK

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport jan - sep 2018 8 november 2018

Bokslutskommuniké för 2018 14 februari 2019

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisor

Uppsala den 23 augusti 2018

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post: anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till
detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya
lösningar för effektiv marknadsföring i butik.

Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare
koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB,
världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels).

www.motiondisplay.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/halvarsrapport-for-perioden-j...
http://mb.cision.com/Main/9531/2598643/896017.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.