Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-09

Mr Green: Mr Green ändrar datum för årsstämman och lägger fram förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om n...

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i
arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl
organiskt som genom förvärv. Mr Greens starka varumärke, breda
europanärvaro och fokus på Green Gaming gör bolaget väl positionerat
för att ta en aktiv roll i en konsolidering av industrin.

Under 2016 presenterade Mr Green sin nya affärsstrategi och har sedan
dess haft en stark organisk tillväxt. Mr Green är idag verksamt på 13
marknader och fokuserar på fortsatt tillväxt på lokalt reglerade
marknader. Den senast tillagda marknaden är Danmark där Mr Green i
februari annonserade förvärvet av onlinespelbolaget Dansk
Underholdning.

"Bolaget har med sin turnaround under hösten visat att Mr Green har
såväl attraktiva produkter som funktioner, kompetenser och en väl
fungerande organisation på plats för att fortsätta växa både
organiskt och genom förvärv", säger Per Norman, VD för Mr Green & Co
AB. "Den allra största styrkan hos Mr Green är det starka, globalt
gångbara varumärket. Mr Green har också en väl fungerande
bolagsstyrningsstruktur inklusive processer för att hantera kraven på
lokalt reglerade spelmarknader. Bolagets prioritet på verktyg och
tekniska lösningar för Green Gaming är ytterligare viktiga
konkurrensfördelar. Styrelsen och ledningen bedömer att Mr Green har
goda förutsättningar att bli en framgångsrik global spelare."

Mr Greens nya affärsstrategi togs fram efter att bolaget blivit klar
med sin nya, egenutvecklade teknikplattform. Den nya affärsstrategin
har som mål att öka spelintäkterna och förbättra den operationella
effektiviteten. De fem hörnstenarna i strategin är: varumärke,
spelupplevelse, produktutbud, geografisk expansion och Green Gaming
(ansvarsfullt spelande). Som ett led i strategin har produktutbudet
hittills förstärkts med en sportbok, nytt livekasino och turneringar
vilket har lett till bolagets starka tillväxt.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen
att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med
eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med
villkor enligt aktiebolagslagen. Den sammanlagda ökningen av aktier
ska inte överstiga sju miljoner aktier. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att rikta
emissioner till svenska och internationella institutionella
investerare.

"Styrelsen och ledningen bedömer det som strategiskt viktigt för
bolaget att öka ägarspridningen", säger Per Norman. "Mr Green har
idag få institutionella ägare och skulle gärna välkomna fler i
ägarkretsen."

Det fullständiga förslaget till bemyndigandet återfinns i kallelsen
till årsstämman.

Mr Greens årsstämma 2017 äger rum tisdag 16 maj kl 17.00 i GT30, Grev
Turegatan 30, Stockholm. Tidigare aviserat datum för årsstämman 2017
var måndag 24 april kl 17.00 i Stockholm. Aktieägare som anmält sig
till den 24 april måste anmäla sig på nytt till årsstämman den 16
maj.

Rapport för perioden januari-mars presenteras fredag 28 april kl
08.00.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91
per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, kommunikations- och IR-chef Mr Green & Co AB, tel 0730
24 48 72

ase.lindskog@mrg.se
Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 april 2017 kl. 19.00.

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i 13 länder.
Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig
spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007
och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett
brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr
Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda.
Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm
och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har
spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien. Bolaget är noterat
på Nasdaq Stockholms huvudlista.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mr-green/r/mr-green-andrar-datum-for-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/8953/2235913/655379.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.