Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

MSAB: Delårsrapport januari – september 2016

apport januari – september 2016

Stockholm, Sverige, 2016-10-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Rekordomsättning
under tredje kvartalet

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 20,2 procent till 71,6 (59,6) mkr, (21,9
procent i lokala valutor)

· Rörelseresultatet ökade till 23,3 (15,3) mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (25,7) procent (33,2 procent i
lokala valutor)

· Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (12,0) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,66) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (14,4) mkr

Januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent till 170,4 (161,7) mkr (7,5
procent i lokala valutor)

· Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (38,2) mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 (23,6) procent, (22,7 procent i
lokala valutor)

· Resultat efter skatt uppgick till 28,2 (29,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 1,53 (1,60) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 36,0 (37,1) mkr

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens
utgång till 107,1 (84,9) mkr

VDs kommentarer

MSAB gör sitt bästa tredje kvartal någonsin med en rekordomsättning och god
vinstmarginal. Affärer som har haft långa ledtider har nu blivit konkreta
avtal.

Omsättningen i tredje kvartalet växte med 20,2 procent och uppgick till 71,6
(59,6) mkr. EBIT ökade till 23,3 (15,3) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på
32,5 (25,7) procent. För årets första nio månader växte omsättningen med 5,4
procent och uppgick till 170,4 (161,7) mkr. EBIT minskade till 37,1 (38,2) mkr
vilket motsvarar en EBIT-marginal på 21,8 (23,6) procent. Den lägre EBIT-nivån
för årets första nio månader är hänförlig till en fortsatt tillväxtsatsning och
därmed ökade personalkostnader. Valutajusterat är försäljningstillväxten 7,5
(23,3) procent för perioden. Det tredje kvartalet visar styrkan i vår
affärsmodell. En högre omsättning gav ökad vinst med starkare EBIT-marginal.

Det tredje kvartalet är det viktigaste för vår verksamhet i USA då alla
federala myndigheter, och därmed våra kunder, har årsbokslut den sista
september. Nordamerika blev vår största region under kvartalet och vår
verksamhet i Nordamerika fortsätter att expandera då efterfrågan är stark och
förtroendet för vårt erbjudande växer bland kunderna.

Med dotterbolag i Singapore på plats har vi nu bolag i totalt sju länder
utanför Sverige och egen personal i ytterligare fyra. Vi har valt att ha kontor
på plats därför att många av våra kunder vill göra affärer lokalt. Vår framgång
bygger mycket på att vi har personal som kan den lokala marknaden och förmåga
att snabbt bygga upp ett förtroende bland våra kunder. Vi kommer att fortsätta
vår internationella expansion i takt med en ökande potential.

De smarta mobilerna blir allt mer avancerade och komplexa. Det innebär också
att rättsväsendet utmanas på ett sätt som vi aldrig tidigare upplevt. Vi har
succesivt expanderat vårt erbjudande från avläsning till analys av stora
datamängder. Idag hanterar våra systemlösningar informationsflöden från en
betydande mängd digitala enheter. Med MSAB Ecosystem adresserar vi nu kärnan i
det som utgör dagens och morgondagens brottsutredningar. MSAB Ecosystem som
lanserades i slutet av förra året har mött mycket positivt gensvar hos våra
kunder. Det är ett produkterbjudande som riktar sig till en hel
polisorganisation och effektiviserar polisens arbetsprocesser av digitalt
bevis- utredningsmaterial. Det mer kompletta produkterbjudandet syftar också
till att ta oss högre upp i värdekedjan hos våra kunder och därmed kunna
generera ökade intäkter per kund.

Inte minst den svenska polisen och dess organisation har fått mycket kritik i
media den senaste tiden. En fråga som ofta framkommer är att polisen inte har
de verktyg som de behöver och att polisen har problem med att få mobiler och
datorer analyserade i tid. Vi är övertygade om att våra produkter kan
underlätta polisernas vardag och se till att de blir mer effektiva och löser
fler brott.

MSABs tredje kvartal uppvisade stark tillväxt. Det är dock viktigt att komma
ihåg att bolaget även i fortsättningen kommer att ha en varierande tillväxt
från kvartal till kvartal på grund av våra kunders köpmönster. Vi känner oss
trygga inför framtiden då trenden av långsiktig tillväxt är stark. Behovet av
att läsa av och analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner fortsätter
att öka. Vi ser hur allt fler myndigheter runt om i världen börjar se över hela
sin digitala strategi och det är precis vad MSAB arbetat och planerat för.

Stockholm i oktober 2016

Joel Bollö

Verkställande direktör

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.