Du är här

2017-05-17

MSC: Delårsrapport Januari - Mars 2017

Januari - Mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 47,4 (41,3) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-3,1) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (-3,3) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,16) kr

VD har ordet

Äntligen ett tydligt positivt resultat för koncernen och en vinst per
aktie! Det är mycket tillfredsställande att få ett kvitto på vår
"modes of operations" och tillväxtstrategi, med flertalet
självständiga operativa enheter med tydligt fokus på lönsamhet. MSC
har fortsatt bra tillväxt, +14,8%, bra beläggning från våra nu totalt
13 operativa bolag, från Sundsvall till Malmö, Göteborg och
Uddevalla, ser vi månad för månad förbättringar. Detta är något vi
rimligen också kan kräva av oss själva, då vi fortsatt har
högkonjunktur i hela landet. Resultatförbättringen är ca 3 mkr
jämfört med samma period förra året, rensat för jämförelseförstörande
poster. Förhoppningsvis visar detta att vi gör många saker rätt och
att vi är på rätt väg. Året är långt ifrån slut och vi är på inget
sätt nöjda, vi vet att vi kan mycket bättre än så här men det är en
bra början på ännu ett spännande år och början på en trendförändring
och uppgång för MSC koncernen.

Högkonjunkturen skapar i sig vissa utmaningar med tillgången på
produktionsresurser men ger också förutsättningar för högre timpriser
och bättre beläggning, vilket är långt bättre än det motsatta i en
lågkonjunktur. Med konsolideringseffekter från vårt senaste förvärv
Empir Solutions AB från mars och framåt har vi säkrat en fortsatt
kraftig och lönsam tillväxt. Vi planerar att investera en hel del av
vårt fria kassaflöde i egna tjänster och produkter för att bredda
vårt tjänsteerbjudande utanför konsultrörelsen som är vårt medfödda
DNA.

Vi har fortsatt en del extra kostnader för tillväxt och
strukturkostnader men vi ser att dessa börjar tunnas ut och att vi
mer börjar använda vårt kassaflöde och, vår relativt stora kassa,
till mer produktiva investeringar för att öka vår lönsamhet över hela
linjen. Kassan fylls dessutom på varannan månad med ett antal
miljoner i teckningar av de teckningsoptioner som löper. Nästa
teckningsperiod är de första två veckorna i juni och vi hoppas, med
denna rapport, att våra aktieägare passar på att teckna sina optioner
snarast möjligt då det ger oss, som bolag, ännu större möjligheter
att växa och utvecklas. Vi börjar nu visa att vi kan investera
aktieägarnas pengar och få en utväxling i form av lönsamhet och vinst
per aktie vilket långsiktigt är vårt enda existensberättigande som
noterat bolag. Mer likvida medel ger större frihetsgrader och större
säkerhet i vår leveransförmåga av en lönsam koncern som har
utdelningskapacitet senast 2018.

Jag har sagt det förut, vi vet vad som skall göras och vi har medlen
att göra det vi ska, både personellt och finansiellt. Vi har nu en
storlek som börjar ge effekt i vårt handlingsutrymme, rullande tolv
ligger vi en bit över 200 mkr i omsättning vilket vi tidigare har
utlovat och kommunicerat. Med en för branschen genomsnittlig
lönsamhet i sikte bör vi kunna se en återhämtning av vår resultatnivå
allt eftersom vi går framåt under 2017 även om vi har ett svagare
kvartal framför oss med färre debiterbara dagar än under mars sam en
sommarperiod.

Jag kan konstatera att vi kan utlova en fortsatt kraftig tillväxt
under 2017 av både lönsamhet och volym. Jag kan också utlova ökad
lönsamhet, genom förvärv och att genom hårt organiskt arbete få fram,
inte bara synergier, utan framför allt nya affärsmodeller och nya
tjänster/produkter att komplettera vår relativt stora
systemkonsultverksamhet och därmed öka våra totala rörelsemarginaler.

Detta delårsresultat belastades med kostnader av engångskaraktär som
uppgick till ca 750 tkr.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi
upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna
genomföra 1-2 förvärv från nu och fram t o m tredje kvartalet.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2017 anses vara fortsatt goda,
framförallt i Stockholmsområdet. Här råder snarare
leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår,
volymmässigt, klart större verksamhet och därmed naturliga
marknadsnärvaro ska MSC kunna få se sin andel växa organiskt
framöver.

Vi har kunskapen och leveransförmågan, även om vi just i Stockholm har
lite dålig koppling mellan efterfrågad resurs och hos MSC tillgänglig
resursbas. Det är en tydlig trend att vi kan lägga ut en del arbete
på våra dotterbolag utanför storstäderna och därmed öka vår
konkurrenskraft i Mälardalen.

Utsikter

Genom den, under 2015 och 2016, tillförda affärsvolymen och de
åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2017 bli ett tillväxtår. MSC
lämnar ingen specifik årsprognos.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/delarsrapport-januari---mars-2017,c2266906
http://mb.cision.com/Main/468/2266906/675273.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.