Du är här

2018-08-24

Multidocker Cargo Handling: MultiDocker Delårsrapport Q2 2018

SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2018

· Orderingång 2018 203 MSEK jmfr 56 MSEK 2017

· Den Nordamerikanska marknaden utvecklas positivt

· Brasilianska skogsindustrin har en mycket hög efterfrågan

· Intäkt 71,5 MSEK (92,5 MSEK)

· EBIT -7,7 MSEK (6,0 MSEK)

· EBITDA -5,8 MSEK (7,6 MSEK)

SAMMANFATTNING Q2 2018

· Fortsatt god orderingång 2018

· Ökande omsättning

· Nyemission om 19 MSEK genomförd

· Intäkt 48,3 MSEK (43,9 MSEK)

· EBIT -1,9 MSEK (4,5 MSEK)

· EBITDA -0,9 MSEK (5,2 MSEK)

VD-KOMMENTAR

MULTIDOCKER ÖKAR ORDERINGÅNGEN

EN KORT TILLBAKABLICK

2016 växte MultiDocker globalt. Genom en planerad satsning mot
skogsindustrikunder i Brasilien togs våra koncept väl emot och fick
en första mycket viktig referenskund. Kunden Fibria hanterar stora
mängder råvara på sina bruk. Genom våra produkter, våra koncept och
ett lyckat samarbete ökade kundens effektivitet väsentligt. Affärens
omfattning översteg 50 MSEK och var vår största affär någonsin.
Affären byggde mycket kunskap och värdefull erfarenhet för framtida
satsningar.

I januari 2017 noterades MultiDocker på börsen. Det gjordes under året
ett stort marknadsarbete i både Kanada och USA samarbete med CAT. Det
resulterade i avtal med stora återförsäljare. Vi bearbetade den
Nordamerikanska marknaden och genom samarbete med CATs återförsäljare
genomfördes sedan ett antal affärer. Samtidigt gjordes leveranser och
stora satsningar att ta fram en mindre maskinmodell för att
tillgodose den efterfrågan vi mötte i Nordamerika. Dessvärre
innefattade även året två förlorade affärer som var prognostiserat
men förlorades i stark konkurrens.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Under 2018 har vi med höga ambitioner fortsatt arbetet för att öka
volymerna och försäljningen första halvåret visar resultatet av det
arbetet. Under januari-juni 2018 sålde vi för 123 MSEK (samt i
tillägg 80 MSEK, se nedan) jämfört med samma period 2017 då vi sålde
för 56 MSEK. I april träffade MultiDocker ett stort avtal med
företaget Suzano, ett av de största skogsbolagen i Brasilien. Avtalet
omfattar operativt arbete på vedgård till en summa om 80 MSEK över en
fyraårsperiod.

Detta avtal är utöver nämnda 123 MSEK och startar i slutet av 2018.
Avtalet innehåller en möjlighet att redan under 2019 utöka avtalet
till det dubbla. Potentialen för flera, liknande uppdrag med stabila
kassaflöden är god i Brasilien. MultiDocker har historiskt gjort
liknande operationer för skogsbolag i de Baltiska staterna och
Ryssland och innebär ett betydande mervärde för verksamheten.

Vi har en ökande offertstock, stor efterfrågan och förväntningar om
fortsatt försäljningsökning under resten av året. Affärsmodellen och
erbjudandet till kunderna utvecklas. Från att ha erbjudit stora
maskinmodeller och logistiklösningar breddar vi oss genom följande
tre viktiga satsningar för att skapa förbättrad lönsamhet;

EFFEKTIVA LÖSNINGAR

Vårt sätt att skapa effektiva lösningar för kunderna utvecklas. Vi
erbjuder förbättringar för industri- och hamnkunder via
behovsanalyser som ökar effektiviteten för kunden.

MINDRE MASKINMODELLER

Det stora intresset för vår CH600 kommer att generera ökad omsättning
framåt. Som exempel har Finning i Kanada visat ett mycket stort
intresse för denna maskin. I pressreleaser beskriver Finning sitt
intresse för att köpa, ett för MultiDocker, stort antal maskiner. I
det fallet utgör CH600 en viktig del av paketlösningar mot
skogsindustrikunderna. Den nya basmaskinen från CAT är kraftigt
moderniserad vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Modellen CH600
har dock blivit något försenade i starten då den goda konjunkturen
för CAT och leverantörer gjort att det varit viss brist på
komponenter. Det har i sin tur skapat fördröjningar i deras
produktion vilket påverkar leveransen till oss och vår
produktionskedja. Vi planerar en visning av CH600 i Sverige i slutet
av november.

EFTERMARKNAD

Arbetet med att etablera en starkare eftermarknadsorganisation
fortsätter. Vi erbjuder och levererar nu reservdelspaket vid
nyförsäljning av maskiner och marginalerna för det är fördelaktiga.
Vi arbetar vidare med att etablera och optimera erbjudandet.

Under året har en dialog och sedan konkret samarbete etablerats med
Svensk Export Kredit (SEK). De kan via olika finansieringsprodukter
stödja våra exportsatsningar av maskiner och hållbara lösningar.
Detta utgör en mycket viktig möjlighet i konkurrens med till exempel
de tyska konkurrenterna som har fördelaktiga finansieringslösningar
att erbjuda marknaden. Vi ser fram emot att fortsatt finna
fördelaktiga vägar för att i tillägg till våra produkter också kunna
erbjuda olika finansieringslösningar. Export Kredit Nämnden har sedan
tidigare stöttat MultiDocker i ett antal affärer vilket också varit
av stor betydelse..

Vår resa fortsätter framåt! MultiDocker är ett relativt litet bolag på
en global marknad men vi har fördelar genom att vi är flexibla och
har starka partners. Vi har hög kompetens och erfarenhet i både
styrelse, ledning och i våra team. Alla som är med på resan ser
potentialen i att utveckla bolaget vidare. Målsättningen är att
fortsätta att utveckla och förbättra kostnadseffektiva och hållbara
lösningar för kunder. Det ger ökad lönsamhet och ytterligare
växtkraft till bolaget vilket gynnar alla aktieägare.

Efter en varm och fin sommar önskar vi nu alla en riktigt fin höst.
Kommande period brukar vara den mest intensiva arbetsperioden under
året och vi arbetar aktivt med att bearbeta nya kunder, den
offertstock vi har och leveranser av sålda maskiner. I skrivandets
stund pågår förhandlingar för projekt i USA, Brasilien och Europa
omfattande ca 100 MSEK. Där ett av projekten har en volym på ca 50
MSEK.

Välkommen att följa oss i sociala medier och genom pressmeddelanden.

Percy Österström, CEO

För att ta del av hela rapporten vänligen besök vår hemsida:
http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070
53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en
global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner
och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för
effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära
samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora
anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 aug 2018 kl 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/multidocker-delar...
http://mb.cision.com/Main/15188/2599772/896574.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.