Du är här

2017-10-04

Multidocker Cargo Handling: MultiDocker genomför strategiskt förvärv i Holland

· MultiDocker har förvärvat 51 % av Swanink Technology Coevorden
B.V. (STC) i Coevorden, Holland.

· Affären är för sitt slutliga fullgörande villkorad av att STCs
banker godkänner den. Om så sker kommer STC att konsolideras i
MultiDockers finansiella information från Q4 2017

· Förvärvet innebär synergieffekter på marknads-, produktions- och
logistiksidan och innebär framförallt att de besparingsprogram som
vidtagits fortare kan ge effekt

· Förvärvet tillför ytterligare ett eget varumärke
· STC omsatte under kalenderåret 2016 4,67 MEUR med ett marginellt
negativt resultat och har under 6-månadersperioden 2017 omsatt 2,44
MEUR

· För 2017 beräknas ingen positiv eller negativ resultatpåverkan för
den koncern som nu bildas

· Parterna har kommit överens om att priset för förvärvet ska hållas
konfidentiellt

STC tillverkar egna produkter under eget varumärke samt bygger om och
konverterar olika materialhanteringsmaskiner och specialmaskiner.
Företaget är starkt inom marknadssegmentet "demolition" och "long
reach". Verksamheten bedrivs i moderna tillverkningsfaciliteter i
Coevorden nordvästra Holland. Bolaget har hög teknisk kompetens med
ett team av olika specialister och tillverkningsexperter.

"De båda företagen har sedan tidigare ett etablerat samarbete.
Förvärvet innebär att den nybildade koncernen ökar vår kritiska massa
på marknads- och produktionssidan. Storlek spelar nämligen roll i vår
bransch och därför är detta en viktig milstolpe för MultiDocker i vår
fortsatta satsning", säger VD Percy Österström.

Genom förvärvet får MultiDocker tillgång till STCs effektiva
tillverknings- och sammansättningsanläggning. Lokaliseringen i
Holland innebär att MultiDocker kan minska logistikkostnaderna.
MultiDocker kommer även att kunna fortsätta reducera
tillverkningskostnader. Det är en väsentlig faktor när produktionen
av mindre maskiner startar i ett segment med större
tillverkningsvolymer. Den nya koncernen har bättre förutsättningar
att sänka inköpskostnaderna och det finns viktiga synergier gällande
R&D och konstruktionskapacitet. STC har egen energiproduktion via
solpaneler där mer än 100 % av förbrukningen genereras. Det innebär
att MultiDockers satsningar inom energieffektiva maskiner, E-power,
också kan tillverkas på ett miljövänligt sätt.

MultiDockers försäljningsorganisation verkar med egna representanter
samt genom Caterpillars återförsäljare och kommer att sälja
STC-produkter på den globala marknaden. STCs utbud breddar
MultiDockers produktportfölj i ett segment där STC redan är starka,
demolition och long reach. Den styrkan tar MultiDocker med till
Caterpillars återförsäljare runt om i världen. MultiDocker har
informerat Caterpillar i USA om samarbetet med STC och nyheten togs
väl emot eftersom den nya koncernen kommer kunna utveckla och
tillverka både prototyper och serier till CAT i större grad.

För att driva processer kring integrationen med synergier och
kostnadseffektiv produktion välkomnar vi Henk Landeverd till
koncernen. Henk kommer närmast kommer från ASH Holding AG där han
framgångsrikt har verkat både inom produktion och på
koncernledningsnivå. Nu antar Henk positionen som Managing Director
för STC och kommer ingå i MultiDockers koncernledningsgrupp. I
samband med förvärvet har den nybildade koncernen breddat sina
kreditramar hos banker och leverantörer. Den kritiska massan i den
nybildade koncernen har målsättning att sänka kostnadsmassan med 5 %
på 12 månaders sikt. "Den nya strukturen är som jag ser det fullt
finansierad och har inte behov av nytt egenkapital", säger Percy
Österström

De respektive varumärkena bibehålls och utvecklas och tillsammans blir
den nybildade koncernen en betydande aktör när det kommer till att
designa, bygga och sälja industriellt anpassade maskiner på en global
marknad. Tillsammans ser aktörerna fram emot att gemensamt forma
nästa generations materialhanterare.

Norrköping, oktober 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, VD MultiDocker

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en
global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner
och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för
effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära
samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora
anläggningsmaskiner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/multidocker-genom...
http://mb.cision.com/Main/15188/2359903/731394.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.