Du är här

2017-08-31

MVV Holding AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Sammanfattning av MVV-koncernen för 1:a halvåret 2017 (jämfört med
samma period föregående år)

· Nettoomsättning för koncernen har minskat med 12% till 24,3 (27,6)
Mkr

· Rörelseresultat uppgick till -0,8 (-0,4) Mkr
· Rörelsemarginal -3,2% (-1,3%)
· Koncernens resultat före skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Mkr
MVV International AB

· Nettoomsättning 21,1 (27,2) Mkr
· Rörelseresultat 0,5 (0,9) Mkr
· Rörelsemarginal 2,5% (3,2%)
· Resultat före skatt 0,4 Mkr (0,7 Mkr)

MVV Information Technology AB

· Nettoomsättning 1,4 (1,1) Mkr
· Rörelseresultat -0,4 (-0,4) Mkr
· Rörelsemarginal -28,4% (-39,7%)
· Resultat före skatt -0,4 (-0,5) Mkr

MVV Industry Lab AB

· Nettoomsättning 2,4 Mkr
· Rörelseresultat -0,04 Mkr
· Rörelsemarginal -1,6%
· Resultat före skatt -0,08 Mkr

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

· Nettoomsättning 0,6 (1,1) Mkr
· Rörelseresultat -0,03 (-0,2) Mkr
· Rörelsemarginal -5,4% (-24,0%)
· Resultat före skatt -0,03 (-0,2) Mkr

VD:s kommentarer

Generellt planeras stora förändringar i tillverkningsindustrin. Detta
inte bara i Sverige utan förändringarna måste nog ses som globala
trender. I första hand är det en ökad digitalisering som driver
förändringsprocesserna men även marknadens krav på fler
produktvarianter och i vissa fall helt kundunika lösningar. Samtidigt
förbereder sig många tillverkande företag för ett ökat digitalt
innehåll i sina produkter vilket även detta kommer att påverka
framtidens industrikoncept.

Företagen inom MVV Holding AB verkar i stor omfattning direkt eller
indirekt mot fordonsindustrin och här råder en stor osäkerhet för
tillfället och då i första hand kring framtida drivlinor. Just nu
sker en helgardering i modellprogrammen med allt från
förbränningsmotorer, via olika grader av hybridlösningar till rena
elfordon.

Ovanstående kommer att resultera i stora förändringar inom industrin.
Svårare är att i dagsläget peka ut i vilken riktning förändringarna
kommer att gå. Vissa förändringar är dock rimliga att förutse:

· Behovet av mekanisk konstruktion kommer sannolikt att minska.
· Behovet av mjukvaruutveckling kommer sannolikt att öka.
· Behovet av de flesta ingenjörsprofiler inom el/automation kommer
att öka.

· Behovet av flexiblare produktionsprocesser kommer att vara en
förutsättning för framgång.

MVV International AB

Med ovanstående i beaktande positionerar sig MVV sig på följande sätt:

Flexiblare produktionsprocesser gör att bolaget väljer att fokusera på
produktionsteknik (Industrial Engineering). Industrial Engineering
har varit och är ett spetskompetensområde hos MVV även om mekanisk
konstruktion i volym varit större än Industrial Engineering i
perioden mellan 2013-2016.

Ingenjörsbristen i Sverige är en realitet och därför satsar bolaget på
utbildning av kvalificerade produktionstekniker genom MVV
International AB:s samarbete med Lernia där vi i år räknar med att
påbörja en kvalificerad YH utbildning för över 60 elever.

MVV International AB minskar därför exponeringen mot mekanik och ökar
närvaron inom el/automation och mjukvara. Inom avsnittet automation
bedrivs liknande YH-utbildning.

Gällande övriga ingenjörsprofiler ser MVV International AB sin
internationella rekryteringsmodell som väl anpassad.

MVV Information Technology AB

Forskare på Chalmers dokumenterade bolagets produkt som "state of the
art" i april i år. Produktens funktioner belönades med svenskt
Monteringspris i mars 2017. Både bolaget och bolagets produkt
presenterades i tidningen Ny Teknik under maj månad.

Bolagets produkt levereras som molnbaserad tjänst och är skalbar i
samtliga delar. Tjänsten möjliggör effektiv styrning av produktionen
ner ända ner till enstycksproduktion vilket är ett unikt koncept.
Under hösten 2017 planeras ett tiotal pilotinstallationer och bolaget
förbereder sig nu för en global supportorganisation, utvärderar
hostingfrågan och ser över verktyg för framtida data mining tjänster.

Det är för tidigt att spekulera i siffror för bolaget och dess
produkter men i det fall antagandet att en ökad digitalisering inom
industrin står för dörren vågar vi påstå att bolaget befinner sig i
en fördelaktig position.

MVV Industry Lab AB

Bolaget tillverkar utrustning för industrin. Bolaget har omformats
från en traditionell automations leverantör till leverantör av
kvalificerade produktionskoncept där varianter på MVV Information
Technology ABs mjukvara utgör kärnan i produktionskoncepten.
Verksamheten är fortfarande i ett tidigt skede men de tester och
försök som genomförts visar på extremt goda resultat.

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

Bolaget är nu inne i en rekryteringsfas av personal för försäljning,
implementation och support av MVV InformationTechnology AB:s
produkt/tjänst Casat. När en lämplig organisation är på plats skall
denna utbildas och förberedas för uppdraget att etablera Casat på den
polska marknaden.

Sammanfattningsvis kan styrelsen och ledningen konstatera att samtliga
bolag och dess produkter/tjänster är väl positionerade för framtiden
men viktigt är att notera en viss avvaktan på kundsidan i väntan på
tydligare signaler vad det gäller kundkrav och trender.

Förväntad utveckling 2017

En minskad exponering vad det gäller mekanisk konstruktion har fått
konsekvenser på konsultvolymerna samtidigt som marknaden är
avvaktande vad det gäller andra teknikområden. Styrelse och ledning
förväntar sig ingen större volymökning under resten av 2017.

När det gäller mjukvara och molntjänster förväntas flera avgörande
beslut fattas under hösten 2017 hos bolagets kunder. Resultatet av
dessa beslut bör kunna prognostiseras under senhösten vintern och
därigenom kan en bättre prognos kunna presenteras vid nästa
rapporttillfälle.

Utrustning och produktionskoncept är fortfarande under utveckling och
inom detta segment bör styrelsen och ledningen kunna se verksamhetens
position under våren 2018.

MVV Holding AB har haft som policy att vara försiktiga med prognoser
kring de olika bolagen och kommer inte att frångå denna policy inför
2018 men vågar ändå påstå, som nämnts ovan, att bolagen i koncernen
aldrig tidigare haft en bättre positionering vad gäller dess
produkter och tjänster.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och
information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och
dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen
våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida
processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande.
Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan
omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som
utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra
uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker,
valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell
ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på
bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen. Vid
årets ingång uppgick antalet anställda till 59 och vid årets slut
till 50, en minskning med 15%.

Vara den 29 augusti 2017

Sören Gustafsson (VD)

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11, e-mail:
soren.gustafsson@mvv.se

För fullständig rapport se bifogad fil.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mvv-holding-ab/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/15480/2336937/716379.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.