Du är här

2018-08-31

MVV Holding AB: MVV Holding AB publicerar halvårsrapport för 2018

Sammanfattning av MVV-koncernen för 1:a halvåret 2018 (jämfört med
samma period föregående år)

· Nettoomsättning för koncernen har minskat med 19,8% till 19,5
(24,3) Mkr

· Rörelseresultat uppgick till -1,2 (-0,8) Mkr
· Rörelsemarginal -6,1% (-3,2%)
· Koncernens resultat före skatt uppgick till -1,3 (-0,9) Mkr
VD:s kommentarer

Första halvåret 2018 präglas av att skapa rätt förutsättningar för
leveranser av bolagets molntjänst Casat. Generation 4 kommer att
distribueras via Oracle Public Cloud alternativt Oracle on Prem.

Genom samarbetet med Oracle har MVV nu access till dels en
distributionskanal av tjänsten som är global och dels en global
supportorganisation. Vidare ger samarbetet med Oracle möjligheten
till samarbeten med ett mycket stort antal aktörer genom
partnernätverket OPN (Oracle Partner Networks).

Som framgår av bolagets redovisning har transformationen från ett
relativt lokalt konsultföretag till att påbörja en resa mot global
mjukvaruleverantör belastat resultatet kraftigt under perioden. En
konsekvens av transformationen är ett ökande avskrivningsunderlag i
takt med gjorda och pågående investeringar. De sammanlagda
avskrivningarna i koncernen uppgår under perioden till drygt 1,4 Mkr.

Bruttomarginalen före avskrivningar från molntjänsten uppgår under
perioden till 40,8%.

I samband med att en ny version av tjänsten släpps i kombination med
global infrastruktur och support via Oracle kan ett aktivt
försäljningsarbete ta form. Bolaget har sedan tidigare ett större
antal intresseanmälningar i samband med den publicitet tjänsten fått
via såväl massmedia som olika forskningsrapporter.

Under hösten kommer en försäljningsorganisation att skisseras. Denna
kommer med stor sannolikhet att omfatta såväl egna resurser som
strategiska samarbetspartners på exportmarknaderna.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och
information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och
dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen
våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida
processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande.
Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan
omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som
utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra
uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker,
valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell
ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på
bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen. Vid
årets ingång uppgick antalet anställda till 44 och vid periodens slut
till 40, en minskning med 9%.

Vara den 31 augusti 2018

Sören Gustafsson, VD

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11, e-mail:
soren.gustafsson@mvv.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mvv-holding-ab/r/mvv-holding-ab-publicerar-hal...
http://mb.cision.com/Main/15480/2605575/900898.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.