Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Mycronic AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

Stark ordertillväxt

"Mycronic utvecklas väl samtidigt som vi investerar i fortsatt
tillväxt. Vi levererar en särskilt stark ordertillväxt under årets
andra kvartal och vi har en god bas av planerade leveranser från vår
orderstock för att nå en nettoomsättning exklusive förvärv för året i
nivå med 3,5 miljarder kronor. Under det första halvåret genomförde
vi 3 planerade leveranser av maskritare i förhållande till 7
leveranser föregående år. Vi har också tagit ytterligare ett viktigt
steg i linje med vår strategi genom förvärvet av amerikanska MRSI
Systems under det andra kvartalet", säger Lena Olving, vd och
koncernchef.

Andra kvartalet

· Orderingången ökade med 86 procent till 870 (469) MSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 882 (905) MSEK, en minskning med 3
procent både i SEK och beräknat på oförändrade valutakurser

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 265 (326) MSEK, en
minskning med 19 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 30
procent

· Rörelseresultatet uppgick till 238 (315) MSEK, en minskning med 24
procent. Rörelsemarginalen uppgick till 27 procent

· Resultatet per aktie uppgick till 1,77 (2,46) SEK
Januari-juni

· Orderingången ökade med 36 procent till 1 526 (1 121) MSEK
· Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 633 (1 583) MSEK och
med 5 procent beräknat på oförändrade valutakurser

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 481 (533) MSEK, en
minskning med 10 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 29
procent

· Rörelseresultatet uppgick till 434 (472) MSEK, en minskning med 8
procent. Rörelsemarginalen uppgick till 27 procent

· Resultatet per aktie uppgick till 3,22 (3,60) SEK
Utsikter 2018
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2018
kommer att vara i nivån 3 500 MSEK med förtydligandet att det är
exklusive redan genomförda och eventuellt tillkommande förvärv under
2018.

Vd kommenterar

Mycronic utvecklas väl samtidigt som vi investerar i fortsatt
tillväxt. Vi levererar en särskilt stark ordertillväxt under årets
andra kvartal och vi har en god bas av planerade leveranser från vår
orderstock för att nå en nettoomsättning exklusive förvärv för året i
nivå med 3,5 miljarder kronor. Under det första halvåret genomförde
vi 3 planerade leveranser av maskritare i förhållande till 7
leveranser föregående år. Vi har också tagit ytterligare ett viktigt
steg i linje med vår strategi genom förvärvet av amerikanska MRSI
Systems under det andra kvartalet.

En ledande produktutveckling tillsammans med vår förvärvsstrategi
säkerställer att vi fortlöpande stärker vårt erbjudande. De senaste
årens förvärv har varit framgångsrika och mina förväntningar är att
också MRSI kommer att bidra både till Mycronics finansiella
utveckling som till att stärka vår kompetens och vårt erbjudande inom
en rad tillämpningsområden.

Under kvartalet har vi introducerat FPS8100, en maskritare med fokus
på att möta den ökande efterfrågan på fotomasker för tillverkning av
fine metal masks inom det bredare multi-purpose-segmentet. Vi är
redan marknadsledande inom segmentet och befäster med introduktionen
vår ställning ytterligare.

Vi visar en stark ordertillväxt om 86 procent i kvartalet och 36
procent för det första halvåret. Tillväxten drivs främst av
affärsområdet Assembly Solutions som har haft en god utveckling. Det
är bland annat glädjande att flera av våra förvärv har levererat
betydande bidrag till ökningen. Inom affärsområde Pattern Generators
säkrade vi under kvartalet en order på ett ersättningssystem baserat
på Prexision-8.

Assembly Solutions visar en solid nettoomsättningstillväxt för både
kvartalet och det första halvåret även om vi har haft fortsatta
leveransstörningar hos underleverantörer också under det andra
kvartalet. Affärsområdet investerar i produktutveckling och
marknadsföring , vilket tillsammans med förvärvsrelaterade kostnader
medför att rörelseresultatet inte utvecklas i takt med
nettoomsättningen.

Pattern Generators fortsätter att visa en robust utveckling med en
rörelsemarginal som förbättras från föregående år även om
affärsområdets leveranser under jämförelse-perioderna föregående år
var högre. Variationerna mellan kvartalen är en naturlig del av
affärsområdet, varför verksamhetens utveckling ska ses över en längre
period. Koncernen totalt visar en tillväxt om 3 procent för det
första halvåret och en minskning med 3 procent för kvartalet vilket
förklaras av en utmanande jämförelse med föregående år tillsammans
med en lägre volym inom Pattern Generators under särskilt det andra
kvartalet.

Efterfrågan i de marknadssegment där vi gjort det strategiska valet
att vara verksamma utvecklas väl och bedöms också att ha en god
förväntad framtida tillväxt.

Både Assembly Solutions och Pattern Generators har välfyllda
orderböcker som utgör en god bas för leveranser under den resterande
delen av året. Jag känner mig trygg i att vi kommer att nå en
nettoomsättning exklusive förvärv i nivå med 3,5 miljarder kronor för
året som helhet. Vi fortsätter samtidigt att stödja våra kunder genom
att utveckla de bästa och mest effektiva lösningarna för deras
verksamheter, samtidigt som vi investerar i vår organisation och dess
utveckling för att säkerställa en lönsam tillväxt också i framtiden.

Lena Olving

Vd och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 13 juli 2018, klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:

Lena Olving
Vd och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
0734 - 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/delarsrapport-januari-juni-2018,...
http://mb.cision.com/Main/10432/2574703/877869.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.