Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Mycronic AB: Delårsrapport januari-september 2018

Stark tillväxt och ökande lönsamhet
- Mycronic levererar ett starkt tredje kvartal samtidigt som vi ser en
stabil marknadsutveckling inom de segment vi verkar i. Vi visar en
robust tillväxt, vi förbättrar våra marginaler och vi har en god
orderingång med ett antal betydande ordrar under kvartalet. Assembly
Solutions visar en nettoomsättningstillväxt om 104 procent och en
ordertillväxt om 45 procent. Orderingången för koncernen som helhet
påverkas av en utmanande jämförelse på grund av Pattern Generators
rekordorder från mitten av september förra året, säger Lena Olving,
vd och koncernchef.

Tredje kvartalet

· Orderingången uppgick till 813 (1 874) MSEK där minskningen från
föregående år förklaras av en rekordorder på maskritare på 90-100
MUSD i september 2017

· Nettoomsättningen ökade 123 procent till 1 096 (491) MSEK och 111
procent beräknat på oförändrade valutakurser

· Rörelseresultatet uppgick till 436 (66) MSEK, en ökning med 560
procent. Rörelsemarginalen var 40 (13) procent

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 409 (75) MSEK, en
ökning med 444 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 37
(15) procent

· Resultatet per aktie uppgick till 3,55 (0,45) SEK
Januari-september

· Orderingången uppgick till 2 339 (2 995) MSEK där minskningen från
föregående år i huvudsak förklaras av en rekordorder på maskritare på
90-100 MUSD i september 2017

· Nettoomsättningen ökade 32 procent till 2 729 (2 074) MSEK och 30
procent beräknat på oförändrade valutakurser

· Rörelseresultatet uppgick till 869 (538) MSEK, en ökning med 61
procent. Rörelsemarginalen var 32 (26) procent

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 890 (608) MSEK, en
ökning med 46 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 33
(29) procent

· Resultatet per aktie uppgick till 6,77 (4,04) SEK
Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har en order på en Prexision-800 med begränsad
funktionalitet till en kund i Asien erhållits. Ordern har ett värde i
intervallet 30-35 MUSD, vilket även inkluderar vissa uppgraderingar
av kundens befintliga system.

Utsikter 2018
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2018
kommer att vara i nivån 3 500 MSEK med förtydligandet att det är
exklusive redan genomförda och eventuellt tillkommande förvärv under
2018.

Vd kommenterar
Jag kan med glädje konstatera att Mycronic levererar ett starkt tredje
kvartal samtidigt som vi ser en stabil marknadsutveckling inom de
segment vi verkar i. Vi visar en robust tillväxt, vi förbättrar våra
marginaler och vi har en god orderingång med ett antal betydande
ordrar under kvartalet. Assembly Solutions visar en
nettoomsättningstillväxt om 104 procent och en ordertillväxt om 45
procent. Orderingången för koncernen som helhet påverkas av en
utmanande jämförelse på grund av Pattern Generators rekordorder på
90-100 MUSD från mitten av september förra året.

Genom de senaste årens strategiska inriktning inklusive investeringar
i en rad förvärv har vi skapat en stark plattform för tillväxt. Ser
vi till den resterande delen av året har vi en god bas av planerade
leveranser från vår orderstock. Dock har vi en planerad skeppning av
en Prexision-10 till en kund i Asien under kvartal fyra, där
förändringar i leveransvillkor på kundens initiativ innebär en
förskjutning av intäktsredovisningen till början av 2019, istället
för innan utgången av 2018.

Även om förskjutningen kommer att påverka produktmix och
rörelsemarginal negativt under det fjärde kvartalet påverkar det inte
våra utsikter för helåret. Också när jag inkluderar den effekt som
förskjutningen medför på helåret kan jag upprepa att jag känner mig
trygg med att vi kommer att nå en nettoomsättning exklusive förvärv i
nivå med 3,5 miljarder kronor för 2018.

Vi har också tagit ytterligare ett steg i implementeringen av vår
digitala utveckling genom etableringen av ett center i San Jose,
Kalifornien, för avancerad maskininlärning inom
elektroniktillverkning. Det är ett samarbete tillsammans med NuFlare
Technology, D2S och NVIDIA för att utnyttja potentialen med avancerad
maskininlärning. Praktiskt betyder det att vi använder
digitaliseringen och de genombrott tekniken kan innebära för att
hjälpa våra kunder att effektivisera och utveckla sina verksamheter.

Den stabila och goda utvecklingen inom Pattern Generators fortsätter
med en ökande nettoomsättning och förbättrade marginaler. Under
kvartalet har ordrar på två multipurpose-system tillsammans med en
betydande systemuppgradering tillkommit. Efter kvartalets utgång har
vi också erhållit en order på en Prexision-800 med begränsad
funktionalitet till en kund i Asien.

Assembly Solutions visar en underliggande rörelsemarginal om 10
procent i kvartalet och ordertillväxten uppgår till 45 procent
samtidigt som nettoomsättningen har mer än fördubblats, vilket till
stor del drivits av en stark utveckling för vår dispenseringsaffär i
Asien. Affärsområdet fortsätter med marknadssatsningar och
investeringar i produkt-utveckling.

Totalt växer vår nettoomsättning med 123 procent i kvartalet och 32
procent för de första nio månaderna. Det är en tillväxt som baseras
på goda leveranser inom all delar av bolaget och där våra förvärv
spelar en viktig roll.

Med ett ständigt fokus på kvalitet och innovation fortsätter vi att
förbättra vår verksamhet på alla nivåer med syfte att öka våra
volymer och utnyttja nya möjligheter. Vi fortsätter att investera i
vår organisation och dess utveckling för att säkerställa att vi
stödjer våra kunder med de bästa och mest effektiva lösningarna för
deras verksamheter. Det säker-ställer också vår framtida tillväxt och
lönsamhet.

Lena Olving
Vd och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, MYCR.
Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8)
försorg för offentliggörande den 24 oktober 2018, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och
engelska och finns på www.mycronic.com.

För ytterligare information kontakta

Lena Olving Torbjörn Wingårdh Tobias Bülow
Vd och koncernchef CFO Director IR & Corporate
08 638 52 00 08 638 52 00 Communications
lena.olving@mycronic.com torbjorn.wingardh@mycronic.com 0734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/delarsrapport-januari-september-...
http://mb.cision.com/Main/10432/2652891/931882.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.