Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Mycronic AB: Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2016

9 månader med stark orderingång - exekvering av strategin för tillväxt
Mycronic uppvisar en stark utveckling under årets första nio månader.
Orderingången och nettoomsättningen ökade 44 respektive 9 procent.
Rörelsemarginalen uppgick till 22 procent. Efterfrågan på koncernens
produkter är gynnsam, mycket tack vare lanseringar av produkter som
bland annat breddar koncernens adresserbara marknad. Koncernen har
också stort fokus på satsningar för framtida tillväxt, både genom
satsningar på egen produktutveckling och genom förvärv.

Tredje kvartalet juli-september 2016

· Orderingången uppgick till 367 (559) MSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 497 (605) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 148 (262) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,17 (2,33) SEK

Perioden januari-september 2016

· Orderingången uppgick till 1 936 (1 341) MSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 1 303 (1 194) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 286 (289) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 2,25 (2,52) SEK

Utsikter
Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen 2016 kommer att
vara i nivån 1 900 MSEK, exklusive effekter genom förvärv.

VD kommenterar
De första nio månaderna har visat god efterfrågan på koncernens
produktionslösningar. Koncernens orderingång ökade 44 procent jämfört
med samma period 2015 och nettoomsättningen ökade 9 procent. Vi gör
betydande satsningar på produktutveckling för att säkra
konkurrenskraften. Samtidigt redovisar vi ett rörelseresultat på 286
MSEK, vilket ger en marginal på 22 procent, för årets första nio
månader. Orderstocken uppgår till 1 699 MSEK.

Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning hade en negativ
utveckling 2015, medan Mycronic behöll volymer och marginaler.
Avmattningen har påverkat affärsområde SMT, framför allt under första
halvåret 2016. Tredje kvartalet visar en förbättring avseende
orderingång och nettoomsättning jämfört med tredje kvartalet 2015.

Mycronic har erhållit order på nio maskritare hittills i år. Den
nyligen lanserade Prexision-800 säkerställer en effektiv produktion
av de mest komplexa fotomaskerna till framtidens smarta 4K-telefoner
och avancerade AMOLED-bildskärmar. Ersättningserbjudandet ger
kunderna en lösning för att säkerställa en långsiktigt hög
produktivitet vid fotomasktillverkning.

Satsningarna på produktutveckling inom ytmonteringsutrustning
fortsätter i linje med strategin. Vi har lanserat nya produkter och
därmed breddat produkterbjudandet, vilket skapar tillväxtmöjligheter.
Introduktionen av en uppdaterad MY600 för dispensering av flera olika
monteringsvätskor riktar sig till nya segment på marknaden för
ytmontering, geografiskt och produktmässigt. Introduktionen har fått
ett positivt mottagande på marknaden.

För att nå långsiktig hållbar tillväxt omfattar Mycronics strategi
även förvärv. Under 2016 har vi förvärvat det tyska bolaget RoyoTech,
som utvecklat de strategiska lagringslösningar som är en integrerad
del i Mycronics erbjudande för den smarta fabriken. I augusti
undertecknades ett avtal om förvärv av Axxon, en ledande aktör på
dispenseringsmarknaden i Kina. Förvärvet är strategiskt viktigt då
Axxons teknologi och marknadsposition på ett utmärkt sätt
kompletterar vår egen ställning, vilket tillsammans gör oss till en
ledande global aktör.

Mycronic fortsätter att i högt tempo exekvera strategin för tillväxt
och samtidigt leverera resultat.

Lena Olving,Verkställande direktör och koncernchef
Kontaktpersoner hos Mycronic:

Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin.
Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen
har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore,
Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer
information, besök www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/mycronic-ab--publ--delarsrapport...
http://mb.cision.com/Main/10432/2104565/577363.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.