Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

myTaste AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017: "Lyckad emission möjliggör förvärv i syfte att öka omsättni...

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari - 30 september 2017 är
nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about
under Investors - Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

"Nyemissionen övertecknad och verkställandet av tillväxtstrategin för
myTastes shoppingsegment, Shopello, i full gång med fokus på vinst"

Det har varit ett synnerligen aktivt kvartal för myTastekoncernen. Vi
är nu mitt uppe i att verkställa den nya strategi som vi i ledningen
tillsammans med styrelsen satt i kraft tidigare i år med syfte att
skapa en ny spännande tillväxtfas för koncernen.

Det övergripande målet är att nå en betydligt bättre lönsamhet än
tidigare genom att fokusera på en affärsmodell som är främst baserad
på prestationsbaserad marknadsföring. Detta ska ske genom en
renodling av verksamheten mot så kallade affiliatesajter med
inriktning på att driva trafik och kunder till e-handelsbutiker.

Vi är nu tydligt positionerade för att ta en ledande ställning i
Norden inom affiliatemarknadsföring med två starka och tydliga
segment; mat- och dryckesfokuserade myTaste samt shoppingfokuserade
Shopello.

Det är med stor tacksamhet som vi kan konstatera att nyemissionen som
genomfördes i oktober övertecknades och tillför bolaget 18 Mkr innan
emissionskostnader. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget
kommer att göra vårt yttersta för att väl förvalta förtroendet vi
fått av så många både befintliga samt nya strategiska aktieägare.

Nyemissionen genomfördes för att kunna accelerera vår nya strategi
genom förvärv. Det är med stor glädje som vi kan konstatera att vi
har, och är, i processen av att realisera myTastes hittills avtalade
förvärv av Wiehager online marketing solutions AB, som äger och
driver OutletSverige; Kampanjjakt i Sverige AB, som äger och driver
ett ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av
e-handelsbutiker i Sverige; samt NextWeb 2357, som äger och driver
alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på
prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige,
Norge och Danmark.

För myTastesegmentet ser vi fortsatt stor potential i den plattform
som vi byggt upp med fokus på matbloggar och att skapa värde genom
dynamiska kokböcker och receptsamlingar som speglar hur dagens
digitala konsumenter konsumerar innehåll på nätet.

Den största potentialen framöver anser vi ligger i att göra recepten
"shoppingbara" och därmed kunna agera som ett affiliatenätverk till
dagligvaruhandeln. Denna marknad, trots en tillväxt på 30% årligen,
är dock fortfarande i sin linda med bara 7% av svenskarna som köper
sin mat på nätet. Vi skalar därför ned på vår investering i denna
plattform tills dess att marknaden tagit fart, för att istället kunna
lägga mer fokus på vårt shoppingsegment Shopello, med erbjudanden
till konsumenter inom branscher som mode och resor där den svenska
nätkonsumtionen är mer mogen.

Genom den nya reviderade strategin med större fokus på hur vi snabbare
kan nå ökad tillväxt och lönsamhet, är målet att nå en
omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt 25% årligen. Bolaget
ska växa genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och
intäktssynergier inom Shopellosegmentet. Målet är att ha en
EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20% när förvärvsstrategin inom
prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får effekt och
synergier är fullt ut realiserade.

Vi fortsätter samtidigt att aktivt leta efter nya förvärv som inom
myTastekoncernen skulle kunna leda till ytterligare skalfördelar och
ökad riskspridning. Ledningsgruppen i Shopello förstärks nu också med
ny nyckelkompetens genom nyförvärvade verksamheter.

Tredje kvartalet har varit präglat av nyemissionen samt de stora
förvärven som hittills annonserats. Fjärde kvartalet kommer tyngas av
kostnader hänförda till förvärven och emissionen, men vi kommer
samtidigt att börja kapitalisera på dessa förvärv. Den första rejäla
effekten av förvärven kommer dock synas i kvartal ett 2018 och sedan
successivt under resten av året.

Den viktiga slutsatsen: Det spännande arbetet att framtidssäkra våra
intäktskällor och därmed skapa en ny era av tillväxt för
myTastekoncernen är nu i full gång med fokus på vinst!

SAMMANDRAG Q3 2017 (2016)

* Nettoomsättningen uppgick till 6 695 TKR (10 327)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -602 TKR (70)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till -9% (1 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,18 KR (-0,11)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Ledningen tillsammans med styrelsen har tagit fram en ny tydlig
tillväxtstrategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring
av e-handelsbutiker. Bolaget ska växa dels genom organisk tillväxt
men också genom strategiska förvärv inom ett segment där det finns
stora möjligheter till konsolidering.

· Bolaget har inom denna strategi kommunicerat två förvärv under
perioden, Kampanjjakt i Sverige AB samt NextWeb 2357 AB, som
tillsammans beräknas bidra med ett förbättrat resultat före
avskrivningar med 8 - 10 Mkr på helårsbasis för myTaste när förvärven
är fullt realiserade. Båda förvärven konsoliderades från och med
september 2017.

· Engångskostnader i samband med förvärven och den nu genomförda
emissionen uppgick till 354 090 kr, vilket innebär att justerat
EBITDA uppgår till -248 517 kr.

· Omsättningen för Shopellosegmentet minskade med 30% till följd av
att vi avslutade samarbete med en partner där trafikkvalitén inte
uppfyllde våra krav samt att en stor partner förvärvades av en
konkurrent. Åtgärder i form av produktlanseringar och förvärv har
genomförts.

· Omsättningen för myTastesegmentet minskade med 40% till följd av det
redan kommunicerade trafiktappet. Den tunga investerings- och
utvecklingsfasen för myTaste är nu över och omstruktureringar och
kostnadsbesparingar har skett efter perioden med målet att segmentet
ska bli kassaflödesneutralt. Fokus ligger nu på de verksamheter inom
segmentet som kan generera starka kassaflöden och vinster inom
affiliatemarknadsföring, såsom Vinklubben.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· Nyemissionen som genomfördes i oktober övertecknades och tillför
bolaget 18 Mkr innan emissionskostnader.

· Avsiktsförklaring har slutits om att förvärva bolaget bakom
OutletSverige.se, samt rekrytera grundaren Pontus Wiehager till
Shopellos ledningsgrupp. Förvärvet beräknas att kunna genomföras
under fjärde kvartalet och bidra med ett förbättrat rörelseresultat
före avskrivningar med 2 till 3 Mkr på helårsbasis.

· Ledningen har genomfört kostnadsbesparingar och effektivisering av
verksamheten om totalt 200 000 kronor per månad vilket kommer ge full
effekt från första kvartalet 2018.

· Bolagets styrelse har fastslagit att de finansiella målen på kort
sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde när de
kommunicerade förvärven är inkorporerade. Över en konjukturcykel ska
bolaget nå en omsättningsökning med i genomsnitt 25% per år samt en
EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl.
08:30 CET.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com (jonas.soderqvist@mytaste.com)
+46 (0) 739 944 670

myTaste AB (publ) är ett digitalt mediehus som bland annat äger och
driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är
listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets
Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mytaste-ab/r/delarsrapport-1-januari---30-sept...
http://mb.cision.com/Main/7124/2387327/749177.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.