Du är här

2017-08-31

myTaste AB: "Fokus på resultatlyft med två tydliga tillväxtsegment och nya, diversifierade intäktsströmmar"

myTaste AB delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2017 är nu
offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about under
Investors - Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

"Fokus på resultatlyft med två tydliga tillväxtsegment och nya,
diversifierade intäktsströmmar"

Vi går en spännande tid till mötes med två starka och tydliga segment
inom koncernen.

På ena sidan har vi myTaste, där den tunga investerings- och
utvecklingsfasen är över. Vi ser en stor potentiell uppsida nu när vi
nu kan lägga mer fokus på att skapa intäkter kring den plattform vi
byggt. Vi ser en utveckling där traditionella annonsfinansierade
bannerlösningar, som bygger på att hela tiden driva ökad trafik för
att öka intäkterna, är på väg ut. De ger allt mindre resultat på
grund av sökmotorernas ständigt uppdaterade algoritmer samt
konsumentbeteenden som resulterar i "bannerblindhet" och
installationen av ad-blockers. Vi satsar därför alltmer på att
istället bygga mer kvalitativ trafik till våra anslutna bloggare
genom bland annat tydligare kategorisidor och mobilappar.

Som ett led i vår nya strategi, och för att minska effekten av en
nedåtgående trend när det gäller sökmotorgenererad trafik till
myTaste, gör vi nu också en ökad satsning på egenskapat innehåll, vid
sidan av aggregat innehåll från våra tusentals anslutna matbloggare.
För närvarande håller över 1000 egenskapade kvalitativa artiklar på
att rullas ut på myTaste.se. Då majoriteten av våra annonsintäkterna
från traditionella bannerannonser kommer ifrån den svenska marknaden,
där våra säljresurser för närvarande är koncentrerade, så har den
marknaden initialt prioriterats. När vi har utvärderat resultatet av
den satsningen och den visat sig fungera som tänkt, så kommer vi
successivt rulla ut mer innehåll på andra språk på andra marknader.

Strategin för myTastesegmentet framöver är också att lägga betydligt
mer resurser på att rekrytera fler lojala användare och marknadsföra
plattformen bättre gentemot partners och matbloggare. Vi tror att vi
har bara sett början på kraften i vår plattform. På sikt ser vi en
framtid full av möjligheter framför oss då vi kan knyta innehåll och
innehållsskapare närmare affärspartners inom livsmedelsbranschen,
vitvaror och köksutrustning och att prestationsbaserad marknadsföring
på sikt tar över som det viktigaste intäktsbenet för myTaste.

På andra sidan har vi vårt shoppingsegment, Shopello, där vi och
bolagets nya styrelse har utarbetat en ny tydlig tillväxtstrategi som
vi nu har satt i effekt. Den strategin bygger dels på organisk
tillväxt, men också tillväxt genom strategiska förvärv. Genom
synergier inom bland annat försäljning, internationalisering och
produktutveckling ser vi stora möjligheter att växa snabbt med hög
lönsamhet.

Särskild fokus när det gäller förvärv ligger på prestationsbaserad
marknadsföring av e-handelsbutiker. Den svenska marknaden för
e-handel är på kraftig uppgång och ökade omsättningen från 50
miljarder kronor 2015 till 58 miljarder 2016, enligt e-barometern
som publiceras av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Digital
Handel. Samtidigt är marknaden idag relativt segmenterad. Vi anser
således att det finns stora möjligheter till konsolidering och därmed
skapa stora skalfördelar och tillföra ytterligare värde till våra
användare och samarbetspartners.

Två stora steg i denna riktning har nu tagits genom förvärven av
Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357 som bland annat äger
AlltidREA.se. Tillsammans beräknas de två förvärven bidra med ett
förbättrat resultat före skatt på 8-10 Mkr på helårsbasis för
myTaste. Detta innebär att koncernen som helhet kommer att vara
positiv resultatmässigt även om den sökmotordrivna trafikutvecklingen
är fortsatt negativ. Vi fortsätter samtidigt att aktivt leta efter
nya förvärv som inom myTaste-koncernen skulle kunna leda till
ytterligare skalfördelar, ökad riskspridning samt sunda och
balanserade P/E-tal.

Vi har en spännande tid framför oss. Vi har påbörjat en av de största
förändringarna i företagets historia. Samtidigt tar vi med oss alla
värden som vi skapat under resans gång. Nu är det dags att verkligen
börja med att kapitalisera på våra plattformar samt framtidssäkra och
diversifiera våra intäktskällor och därmed skapa en ny era av
tillväxt för myTaste.

SAMMANDRAG Q2 2017 (2016)

* Nettoomsättningen uppgick till 8 487 TKR (10 172)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 442 TKR (-2 265)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 5% (-22 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,11 KR (-0,25)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Shopello lanserat i Finland.

· Ett efterfrågat nytt verktyg för anslutna bloggare, myTaste
Analytics, har lanserats. Det möjliggör att optimera sitt innehåll på
myTastes plattform och skapa fler följare.

· Teckningsförbindelse har träffats med de tre största innehavarna av
konvertibellånet. De har förbundit sig till att i ny
konvertibelemission teckna om sina nuvarande innehav, som gemensamt
uppgår till 12 mnkr, när beslut om ny konvertibel fattas av
styrelsen.

· Smarta recept har lanserats i samarbete med Bosch/Siemens, en
IoT-funktion som gör att konsumenten kan styra sin ugn direkt från
mobilen.

· Ny styrelse tillsatt för att inleda en ny fas av tillväxt för
koncernen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· Diskussioner med strategiskt utvalda investerare har påbörjats
angående refinansierng av den befintligakonvertibeln på 14.4 mkr samt
ytterligare en konvertibel på maximalt 20 Mkr i syfte att möjliggöra
tillväxt genom förvärv inom prestationsbaserad marknadsföring av
e-handelsbutiker. Detta sker genom en riktad konvertibelemission på
marknadsmässiga villkor.

· Avtal har slutits om att förvärva Kampanjjakt i Sverige AB. myTaste
beräknar att Kampanjjakt i Sverige AB kommer att bidra till
myTaste-koncernens EBITDA resultat med mellan 8 och 10 Mkr under de
första 12 månaderna efter att transaktionen genomförts.

· Avtal har slutits om att förvärva NextWeb 2357 AB, ett snabbväxande
bolag som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter
inriktade på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i
Sverige, Norge och Danmark.

· Lanserat notiscenter för myTaste, ett väsentligt del i utvecklingen
mot en komplett social plattform.

· Lanserat kategorisidor med egenproducerat innehåll.

· Lanserat en helt ny och moderniserad sajt för Matklubben med
förbättrad tillgänglighet och användarupplevelse på webben och mobila
plattformar.

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl.
08:30 CET.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB
jonas.soderqvist@mytaste.com
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB
andereas.friis@mytaste.com (jonas.soderqvist@mytaste.com)
+46 (0) 739 944 670

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en
av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified
Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mytaste-ab/r/fokus-pa-resultatlyft-med-tva-tyd...
http://mb.cision.com/Main/7124/2336424/716020.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.