Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Nanologica: Delårsrapport jan-jun 2018

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet
386 TSEK (0)

· Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav
andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993)

· Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav
andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735)

· Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet
-0,58 SEK (-1,46)

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Nyemission tillförde bolaget 43,0 MSEK efter transaktionskostnader
· INIM Pharma licensierade delar av teknikplattformen för specifikt
terapiområde

· Treårsavtal med kinesiskt bolag värt minst 1,2 MSEK för leverans
av kolonner

· Nedskrivning av indisk kundfordran om 609 TSEK

· Styrelsen beslutade införa incitamentsprogram

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Vicore förvärvade INIM Pharma, vilket innebär att Nanologica från
30 augusti äger 132 722 aktier i Vicore och att milstolpebetalningen
om 2 MSEK gällande licensieringen av teknikplattformen betalas ut
efter Vicores företrädesemission i september

· Order från Kina värd närmare 500 TSEK
HÄNDELSRIKT FÖRSTA HALVÅR

Licensavtal för teknikplattformen, treårsavtal på den kinesiska
marknaden, flera ordrar av kolonner, beslut om eget läkemedelsprojekt
och en nyemission som ger oss finansiella muskler att fortsätta våra
satsningar. Årets första halva har varit en händelserik period och
visar att vårt hårda arbete nu börjar betala sig. Det gör att vi ser
positivt på årets andra halva!

Under årets andra kvartal har fina framsteg gjorts inom alla våra
affärsområden. Inom analytisk kromatografi har flera ordrar på
kolonner inkommit och vi har tagit stora kliv med vår Drug
Delivery-plattform. Det nya affärsområdet, preparativ kromatografi,
fortsätter också det att utvecklas i positiv riktning.

Som vi tidigare berättat slöt vi i maj ett treårsavtal med det
kinesiska företaget SinoUnison, verksamt inom livsmedelskontroll. Det
innebär att vi under de närmsta tre åren ska leverera kolonner till
ett totalvärde om minst 1,2 MSEK. I slutet av kvartalet skickades de
första leveranserna och betalning erhölls. Detta avtal och den
fortsatta utveckling av kolonnförsäljningen med flera större ordrar
från Kina visar att jobbet vi har lagt ner på att bearbeta den
kinesiska marknaden nu börjar betala sig, ett jobb som fortsätter med
oförminskad styrka.

Utfallet i perioden på den indiska marknaden är tudelat. Fler kunder
kommer till, men effekterna av de leveransproblem under slutet 2016
som vi tidigare rapporterat om har kvarstått. Även om de åtgärder som
sattes in 2017 har haft positiv effekt på affärerna från 2017 och
framåt så har leveranser innan dess skapat fortsatta problem. Därför
har Nanologica nu annullerat ordern om 16,5 MSEK, tagit tillbaka ett
mindre parti levererat 2016 och i samband med detta skrivit ned
relaterade kundfordringar. Det parti vi tar tillbaka kommer vi att
testa för att på nytt sälja. Åtgärderna som vidtagits har varit
nödvändiga för att arbetet på den indiska marknaden ska fortgå med
framtida affärer.

Bearbetning av andra marknader fortsätter och vi för löpande dialog
med såväl potentiella återförsäljare som slutkunder för att fortsätta
att bygga upp vårt distributionsnätverk. Mindre ordrar har kommit in
från marknader utanför Indien och Kina. Vi har under perioden
dessutom skickat ut ett 20-tal provkolonner till kunder för
utvärdering av vår produkt.

Inom Drug Delivery fick vi ett värdefullt bevis på de framsteg vi
gjort med vår teknikplattform. Licensavtalet med INIM Pharma
validerar det värde vi sett att plattformen har möjlighet att skapa.

INIM Pharma har nu dessutom förvärvats av Vicore AB. När Vicores
aviserade nyemission genomförts innebär det att vår första
milstolpebetalning om 2 MSEK i licensavtalet faller ut. Nanologica
får också ett mindre delägarskap i Vicore och ett läkemedelsprojekt
baserat på vår teknikplattform kommer att starta. Det blir nu väldigt
spännande att följa det projektets väg mot marknaden.

I vårt eget läkemedelsprojekt, där vi ska omformulera en befintlig
molekyl med målsättning att få fram ett mer effektivt läkemedel mot
gastropares, jobbar vi intensivt med att fastställa studie-designen.
Under hösten räknar vi med att kunna gå ut med mer information om
studiedesign samt tidplaner.

Vidare har vi under perioden fortsatt ett utvärderingsprojekt av vår
teknikplattform tillsammans med ett stort läkemedelsbolag, med mycket
gott resultat. Nu ser vi över möjligheterna att kunna skapa
ytterligare läkemedelsprojekt med denna större partner.

Även vårt uppdrag inom växtskydd fortsätter att utvecklas positivt.
Projektet beräknas fortsätta ge intäkter under resten av 2018.

Inom vårt nya affärsområde, preparativ kromatografi, arbetar vi med
att generera data som de kunder vi för förhandlingar med vill se. Den
data vi hittills genererat är mycket positiv och fler experiment för
att validera kvaliteten och hållbarheten i vår produkt är under
genomförande. Arbetet med kunder går framåt men vi kan i dagsläget
inte säga något om tidsplanen för om och när vi kan skriva ett längre
kontrakt och starta produktionen hos vår kontraktstillverkare
Sterling i Storbritannien.

I slutet av maj registrerades nyemissionen som genomfördes i början av
detta kvartal. Denna tecknades till 86,6% vilket tillförde bolaget 48
MSEK före transaktionskostnader. Detta säkerställer finansieringen
och ger oss arbetsro att fortsätta utveckla bolaget och inte minst
att genomföra vårt projekt inom gastropares.

/Andreas Bhagwani, vd Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanologica/r/delarsrapport-jan-jun-2018,c2598799
http://mb.cision.com/Main/13073/2598799/896055.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.