Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

NAXS AB: Delårsrapport januari – september 2016

NAXS AB
Delårsrapport

Delårsrapport januari – september 2016

Stockholm, October 21, 2016

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB(publ)

Delårsrapport januari – september 2016

Nio månader 2016

-- Resultat efter skatt uppgick till 55,1 (89,2) MSEK.
-- Resultatet per aktie uppgick till 3,70 (6,00) SEK.
-- Substansvärdet uppgick till 806 MSEK (SEK 54,19 per aktie) per den 30
september 2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31
december 2015.
-- Nettokassan uppgick till 344 MSEK (23,13 SEK per aktie) per den 30
september 2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31
december 2015.
-- NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
räkenskapsåret 2015.

Tredje kvartalet 2016

-- Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (30,8) MSEK.
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,66 (2,07) SEK.

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet steg NAXS substansvärde med 1,6% delvis som ett
resultat av positiva valutaeffekter.

NAXS har för närvarande en relativt stor andel likvida medel och fortsätter att
fokusera på att bygga upp ett flöde av affärer inom saminvesteringar
”secondaries” och andra möjligheter inom alternativa investeringar.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2016 2015 2016 2015
1/1–30/9 1/1–30/9 1/7–30/9 1/7–30/9
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Resultat efter skatt, TSEK 55 074 89 184 9 867 30 821

2016 2015
30/9 31/12
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- --------
Andelar i private equity fonder, TSEK 462 393 434 246
55
104 748
538 994
350 970
29.20
23.60
52.78
54.00
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 57 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 66 863 104 748
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 529 256 538 994
Nettokassa, TSEK 343 921 350 970
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 31,10 29,20
Nettokassa per aktie, SEK 23,13 23,60
Eget kapital per aktie, SEK 54,19 52,78
Börskurs, SEK 47,70 54,00

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 08.30
CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt
fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en
bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS
marknadsintroducerade aktie.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.