Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB: Halvårsrapport januari – juni 2018

Första halvåret 2018

* Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (59,8) MSEK.
* Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (4,14) SEK.
* Substansvärdet uppgick till 773 MSEK (SEK 60,73 per aktie) per den 30
juni 2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31
december 2017. De omfattande aktieåterköpen under kvartalet samt
betalning av utdelningen för 2017 var de två viktigaste orsakerna
till det minskade substansvärdet.
* Nettokassan uppgick till 328 MSEK (25,77 SEK per aktie) per den 30
juni 2018, jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31
december 2017.

Andra kvartalet 2018

* Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (49,2) MSEK.
* Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,72 (3,41) SEK.
* NAXS betalade en utdelning om 2,53 SEK per aktie.

VD-kommentar

NAXS andra kvartal präglades av hög aktivitet.

Under maj månad investerade NAXS i Nordic Capital CV1, en ny fond som
förvärvade vissa tillgångar från Nordic Capital Fund VII. Denna transaktion
kombinerar ett nytt fondåtagande med en investering i en fondandel på
sekundärmarknaden med full insyn i underliggande tillgångar. Vår bedömning
är att investeringen innebär en attraktiv avvägning mellan risk och
avkastning.

Under juni månad offentliggjorde NAXS en investering i JAB Consumer Fund –
Global Consumer Brands II. På samma sätt som den tidigare fonden kommer
denna att saminvestera med JAB Holding i konsumentvaror & detaljhandel inom
varumärken i premiumsegmentet. Fonden kommer bl a att medföra en exponering
mot av JAB Holding nyligen offentliggjorda investeringar, bland andra Pret
a Manger och bildandet av dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper. Vi är mycket
glada över möjligheten att investera i en fond hos denna mycket
eftertraktade rådgivare.

NAXS fortsatte under andra kvartalet att återköpa aktier och förvärvade ett
block motsvarande 6% av det totala antalet utestående aktier. Vi betraktar
denna transaktion som genomfördes till en rabatt om 16% mot substansen per
Q1 2018 som klart värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. Över de
senaste 12 månaderna har NAXS återköpt ca 9,5% av bolagets egna aktier.

Den femte juni godkände Årsstämman en utdelning om 2,53 SEK per aktie för
verksamhetsåret 2017. Utdelningen motsvarar 5% av substansvärdet per den 31
december 2017.

Inklusive utdelningen för helåret 2017 har NAXS under de senaste 5 åren
distribuerat 17,17 SEK per aktie via utdelningar och återköp.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

  2018
1/1–30/6 2017
1/1–30/6 2018
1/4–30/6 2017
1/4–6/30
Resultat efter skatt, TSEK 11 570 59 828 -9 473 49 246

  2018
30/6 2017
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 397 717 357 780
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 51 44
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 98 253 92 928
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 495 970 450 708
Nettokassa, TSEK 328 069 449 671
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 31,24 26,24
Nettokassa per aktie, SEK 25,77 32,97
Eget kapital per aktie, SEK 60,73 60,17
Börskurs, SEK 50,40 50,25

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.30
CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på
www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra
typer av investeringar.

Bilaga

* NAXS Halva?rsrapport januari-juni 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.