Du är här

2017-09-25

NCC: Nedskrivning av norskt infrastrukturprojekt och lägre omsättning i NCC Buildings danska och finska verksamhet i tredj...

NCC skriver ner ett infrastrukturprojekt i Norge och resultatet i
affärsområdet NCC Building påverkas av en lägre omsättning än
föregående år i den danska och finska byggverksamheten. NCC:s
rörelseresultat beräknas uppgå till cirka 400 (503) MSEK för det
tredje kvartalet.

Nedskrivningen hänförs till Björnegårdstunneln, som belastar
resultatet i tredje kvartalet med 150 MSEK. Björnegårdstunneln
erhölls i fjärde kvartalet 2014 med produktionstid 2015 till 2019.
Utöver nedskrivningen leder den svaga orderingången inom anläggning i
Norge till en resultatförsämring, delvis beroende på uteblivet
produktionsresultat men även på grund av fasta kapacitetskostnader.
Affärsområde Infrastructures rörelseresultat beräknas bli negativt i
tredje kvartalet.

NCC har tillfört ytterligare resurser för att stärka upp
projektstyrningen i Norge.

Orderingången för affärsområde NCC Infrastructure januari-augusti
uppgick till 13,9 (12,1) Mdr SEK.

Göran Landgren, tidigare affärsområdeschef på NCC, tillträder som
tillförordnad affärsområdeschef för NCC Infrastructure från och med
den 25 september. Svante Hagman, nuvarande affärsområdeschef, övergår
samtidigt till en annan roll i koncernen.

Den lägre omsättningen i affärsområde NCC Building hänförs i huvudsak
till den finska och danska verksamheten där orderstocken varit
fallande vilket nu påverkar upparbetningen. Nya projekt har erhållits
men dessa kommer inte ge effekt under året.

Orderingången för affärsområde NCC Building januari-augusti uppgick
till 15,7 (17,7) Mdr SEK.

Byggverksamheterna i Sverige inom både affärsområde NCC Building och
NCC Infrastructure fortsätter att utvecklas väl med en god
orderingång och lönsamhet.

Affärsområde NCC Industry utvecklas bra. Rörelseresultatet förväntas
vara högre än föregående år för perioden januari - september men
något lägre än föregående år i det tredje kvartalet.

Affärsområde NCC Property Development väntas redovisa ett nollresultat
i det tredje kvartalet då endast ett mindre logistikprojekt
resultatavräknats.

NCC:s rörelseresultat för det tredje kvartalet beräknas uppgå till
cirka 400 (503) MSEK.

NCC kommer att genomföra sedvanlig prövning av goodwill i samband med
Q3 bokslutet. NCC:s goodwill uppgår till cirka 1 800 MSEK, varav
cirka 40 MSEK hänförs direkt till NCC Infrastructures norska
verksamhet.

- Jag tvingas konstatera att vi har ytterligare en nedskrivning av ett
infrastrukturprojekt i Norge. I tillägg har vi lägre omsättning i den
danska och finska byggverksamheten i affärsområdet Building.
Byggverksamheterna i Sverige, i såväl Building som Infrastructure,
utvecklas väl och går enligt våra planer. Marknadsutsikterna på NCC:s
marknader är goda och vi har en hög orderstock att upparbeta, säger
Peter Wågström, VD och koncernchef NCC.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, måndag den 25 september,
kl. 09.00. NCC:s VD och koncernchef, Peter Wågström, samt CFO Mattias
Lundgren, kommer att svara på frågor. För att delta i
telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194
05 50 (UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 211 971 900 86 (DE).

All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2017
kommer att presenteras vid NCC:s delårsrapport för januari-september
2017 den 26 oktober 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, CFO NCC, +46 (0) 70 228 88 81
Johan Bergman, chef Investor Relations, NCC, +46 (0) 8-585 523 53

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa
hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg,
fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en
omsättning på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2016. NCC är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ncc/r/nedskrivning-av-norskt-infrastrukturproj...
http://mb.cision.com/Main/197/2352927/726690.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.