Du är här

2018-07-12

Nederman: Delårsrapport kvartal 2 januari - juni 2018

Kvartal 2, 2018

· Orderingången var 912,1 Mkr (849,4), vilket motsvarar en organisk
minskning på 1,3 procent jämfört med samma period föregående år.

· Omsättningen var 863,9 Mkr (759,2), vilket motsvarar en organisk
ökning på 5,2 procent jämfört med samma period föregående år.

· Justerat rörelseresultat var 70,4 Mkr (60,9), vilket gav en
justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (8,0).

· Rörelseresultatet var 66,6 Mkr (60,9), vilket gav en
rörelsemarginal på 7,7 procent (8,0).

· Resultat efter skatt var 43,8 Mkr (38,3).
· Resultat per aktie var 1,25 kr (1,09).*
Januari - juni, 2018

· Orderingången var 1 693,8 Mkr (1 580,5), vilket motsvarar en
organisk ökning på 1,1 procent jämfört med samma period föregående
år.

· Omsättningen var 1 649,7 Mkr (1 519,8), vilket motsvarar en
organisk ökning på 3,2 procent jämfört med samma period föregående
år.

· Justerat rörelseresultat var 130,8 Mkr (109,7), vilket gav en
justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (7,2).

· Rörelseresultatet var 127,0 Mkr (109,7), vilket gav en
rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2).

· Resultat efter skatt var 80,6 Mkr (70,2).
· Resultat per aktie var 2,30 kr (2,00).*
* Till följd av den aktiesplit som årsstämman beslutade om har
justering skett av föregående års resultat per aktie.

VD-ord

" Nederman fortsatte att stärka lönsamheten i kvartalet med ett
justerat rörelseresultat som uppgick till 70,4 miljoner kronor
(60,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (8,0).
Organiskt utvecklades försäljningen positivt i EMEA (+7,2 procent)
och i APAC (+21,4 procent), medan vi såg en svag minskning i Americas
(-1,7 procent).

Vad gäller koncernens orderingång var situationen omvänd. I Americas
växte orderingången organiskt med 11,5 procent efter det att
beställningar som tidigare skjutits på framtiden nu materialiseras.
Det gäller inte minst amerikanska gjuterier som nu visar en hög
aktivitetsnivå.

I EMEA och framför allt APAC syns en större försiktighet än under
inledningen av året. Den rådande turbulensen i världens handel och
den oklara situationen kring Brexit gör många aktörer mer avvaktande
med sina investeringar. I EMEA minskade orderingången organiskt med
7,2 procent och i APAC var motsvarande siffra -13,0 procent.

Nederman gör bedömningen att behovet av våra produkter och lösningar
är minst lika stort som tidigare, men också att vi behöver arbeta
intensivare och under något längre tid för att komma till avslut och
konvertera den underliggande efterfrågan till konkreta order.

NEO Monitors, som förvärvades hösten 2017, har integrerats i Nederman
Insight och fortsätter att lämna positiva bidrag till koncernen,
framför allt inom EMEA.

Koncernens orderstock befinner sig på en god nivå och vi har en
oförändrat positiv syn på 2018 och vi kommer under årets återstående
kvartal fortsätt att arbeta för att hantera vår ambivalenta omvärld
på bästa sätt."

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli,
2018 kl. 08:00 CET.

Fakta om Nederman
Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och
lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i
krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för
hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar
produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar
anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är
noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är
närvarande i mer än 50 länder.

Läs mer på nedermangroup.com (http://www.nedermangroup.com)
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nederman/r/delarsrapport-kvartal-2-januari---j...
http://mb.cision.com/Main/1732/2573978/877293.pdf
http://mb.cision.com/Public/1732/2573978/a927ca0e2c274efb.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.