Du är här

2017-07-14

Nedskrivningar tynger Telia

Telia specificerar en negativ påverkan om 1,2 miljarder kronor på rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet och en negativ påverkan om 2,0 miljarder på nettoresultatet i avvecklad verksamhet, i det andra kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kassaflödeseffekten är 6,3 miljarder kronor i kvarvarande verksamhet medan det inte har någon kassaflödeseffekt i avvecklad verksamhet.

Avyttringen av Sergel har slutförts och resulterade i en kapitalvinst om 1,2 miljarder kronor och ingår i rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet. Avyttringen hade en positiv kassaflödeseffekt om 1,9 miljarder och minskade nettoskulden med 1,9 miljarder.

Som ett resultat av försäljningen av Turkcellaktier redovisades en kapitalförlust om 1,8 miljarder medan eget kapital påverkades positivt med 1,3 miljarder. Transaktionen hade en positiv kassaflödeseffekt om 4,4 miljarder.

Till följd av en översyn av värdering av it- och nätverkstillgångar har en nedskrivning om 0,6 miljarder gjorts, främst hänförlig till anläggningstillgångar och aktiverade utvecklingskostnader, och redovisas i Övrig verksamhet. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.

På grund av ökade risker hänförliga till reglering och valuta i Uzbekistan såväl som en förändrad uppfattning om värderingen av Ucell, är det ledningens bästa bedömning att det riskjusterade skuldfria värdet av Ucell har sjunkit från 3,3 miljarder till 1,3 miljarder.

En nedskrivning hänförlig till Ucell om 1,5 miljarder påverkar nettoresultatet i avvecklad verksamhet i det andra kvartalet 2017. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande. Förändringar i någon av de uppskattade riskerna avseende Ucell, skulle ha en materiell påverkan på den uppskattade värderingen. Den enskilt största påverkan på värderingen är köparens förmåga att bedriva verksamhet i landet och konvertera lokal valuta.

Telia har även beslutat att göra en nedskrivning om 0,3 miljarder av sitt innehav i intressebolaget TOO Rodnik i Kazakstan, av vilket Telia Company konsoliderar till 50 procent. Rodnik äger det börsnoterade bolaget AO KazTransCom. Tillgången anses inte längre ha något värde. Nedskrivningen är inte kassaflödes-påverkande.

Avyttringen av Tcell i Tadzjikistan resulterade i en kapitalförlust om 0,2 miljarder vilken är hänförlig till ackumulerade valutakursförluster omklassificerade till nettoresultatet.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.