Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

NeoDynamics startar dotterbolag i Tyskland

NeoDynamics startar dotterbolag i Tyskland, NeoDynamics GmbH för att växa på denna viktiga marknad för bolagets innovativa biopsisystem NeoNavia.

NeoDynamics har inlett lanseringen av NeoNavia i Tyskland och närliggande tysktalande länder. Bolaget har erhållit inledande order och dialoger har etablerats med flera tongivande centra. Verksamheten leds av landschefen Renate Reiss som också kommer att ansvara för rekrytering av ytterligare säljare. 

"NeoNavia har mottagits väl i Tyskland och närliggande länder. När pandemirestriktionerna nu lättar är vi måna om att kunna följa upp detta intresse med fler fysiska möten där vi kan demonstrera produkten, utbilda läkare och bidra till att förbättra diagnos och vård av personer med bröstcancer", säger VD Anna Eriksrud.

Systemet består av en basenhet, en handhållen enhet och tre olika typer av biopsinålar, även kallade prober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon 0708 444 966 eller e-post anna.eriksrud@neodynamics.com,

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Författare Cision