Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Nepa AB (publ): Delårsrapport Nepa AB (publ), Q2 2018

STARK TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2018

· Nettoomsättningen ökade 18,0% till 64,9 (55,0) MSEK
· Bruttoresultatet ökade 25,3% till 48,8 (38,9) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-7,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -1,7 (-7,5) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -0,24 (-1,05)
kronor, efter utspädning -0,23 (-1,03) kronor

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI 2018

· Nettoomsättningen ökade 15,5% till 122,5 (106,1) MSEK
· Bruttoresultatet ökade 18,5% till 91,5 (77,2) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-12,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -7,3 (-13,0) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -1,03 (-1,82)
kronor, efter utspädning -1,01 (-1,79) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

· Fullt anpassade till GDPR, EUs nya dataskyddsförordning.
· Årsstämman den 31 maj valde Dr. Annika Steiber, Ass. Professor i
företagsledning och entreprenörskap på Menlo College, Kalifornien,
och Jan Carlzon, f.d. VD SAS, till nya ledamöter i Nepas styrelse.
Tidigare ledamoten Anne Roggeveen hade avböjt omval.

· Nepa ingick partnerskap med Snapchats ägarbolag Snap Inc inom
marketing mix modelling.

EFTER PERIODEN

· San Diego-baserade videospeltillverkaren Psyonix valde Nepas
Consumer Science Platform® för sin kontinuerliga varumärkes- och
reklamoptimering.

VD HAR ORDET

Jag är mycket stolt och glad över Nepas utveckling under andra
kvartalet 2018. I tillägg till en stark tillväxt - bruttovinstökning
om 25 procent - har vi tagit flera viktiga steg mot att realisera de
tre målsättningar som vi kommunicerade i samband med
börsintroduktionen och kapitalresningen för drygt två år sedan.

1) Investera i vår produkt för att ytterligare öka vår skalbarhet

Utvecklingen av vår Consumer Science Platform® har fokuserats på att
förbättra våra produkter inom CX (Customer Experience, dvs. förbättra
kundupplevelsen) och MO (Marketing Optimization, dvs. öka avkastning
på marknadsföringsinvesteringar).

· Under första kvartalet lanserades CX Tracker, en ny applikation
som vänder sig till mellanstora företag och företag som påbörjar en
förbättringsresa av sin kundupplevelse. Försäljningen har under andra
kvartalet utvecklats positivt med flera nya kunder och god
efterfrågan.

· Under andra kvartalet ingick Nepa och Snapchats ägarbolag Snap Inc
ett partnerskap inom marketing mix modelling, vilket ytterligare
stärker våra produkter inom Marketing Optimization. Det här är det
tredje större strategiska partnerskapet inom marketing mix
modellering under det senaste året. Partnerskapet möjliggör för våra
kunder att fatta välgrundade investeringsbeslut i det föränderliga
medielandskapet.

Produktutvecklingen har under det andra kvartalet haft positiva
effekter på Nepas skalbarhet och därmed företagets finanser. Vi ser
att förhållandet mellan vår tillväxt, mätt i bruttovinst, och
ökningen av personalkostnader har förbättrats för femte kvartalet i
rad. Bruttovinsten ökade med 25 procent samtidigt som våra
personalkostnader endast ökade med 3 procent, vilket visar att
skalbarheten förbättrats markant under det senaste året.

2) Investera i vårt försäljningskontor i Storbritannien för att driva tillväxt
Vi är mycket nöjda med den förändring avseende ledning och
företagsstruktur som vi genomförde för drygt 18 månader sedan då
Lindsay Parry utsågs till VD och Nepa UK blev ett helägt dotterbolag.
Alla marknader bidrar till Nepas tillväxt i bruttovinst om 25 procent
och Nepa UK växer snabbast med en tillväxt om hela 140 procent
jämfört med samma kvartal föregående år. Vårt team i Storbritannien
har haft stor framgång i att hjälpa flera av världens största företag
inom snabbrörliga konsumtionsvaror genom vår Marketing Optimization
applikation Path-to-Purchase, vilken visar hur konsumenter påverkas
före de fattar ett köpbeslut. ESOMAR, en ledande medlemsorganisation
för dataanalys- och insiktsföretag, bjöd in Nepa UKs VD att
presentera produkten på deras årliga Shopper Experience-event i
Amsterdam i juni under rubriken "Growing your brand by connecting the
dots".

3) Investera i en etablering i USA för att driva långsiktig tillväxt

Ett år efter det att Ken Peterson utsågs till VD för Nepa USA har vi
etablerat ett starkt team i USA och kan se en god tillväxt avseende
både globala och amerikanska kunder. San Diego-baserade
videospeltillverkaren Psyonix valde nyligen Nepas Consumer Science
Platform® för sin kontinuerliga varumärkes- och reklamoptimering.
Psyonix verkar inom ett område där vi ser stor potential för Nepas
produkter. Under andra kvartalet slutfördes flytten av vår globala
marknadsfunktion från Sverige till USA med syftet att ytterligare
stärka vår förmåga att skapa kännedom kring och efterfrågan för Nepas
abonnemangsprodukter. Under det senaste kvartalet har vi investerat
ungefär 3 MSEK i USA och ser en fortsatt stark tillväxt i försäljning
och bruttovinst.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1,2 MSEK, vilket
är en förbättring med 6,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017.
Nettomarginalerna stärktes på samtliga marknader.

Fredrik Östgren
VD

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016.
Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo,
Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver,
hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder
att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har
tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i
6 av 7 år sedan 2011. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North
Stock Exchange sedan 2016. Erik Penser Bank är Nepas certifierade
rådgivare.

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

www.nepa.com

(http://www.nepa.com)Fredrik Östgren
CEO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm, Sweden
+46 733 345 069 fredrik.ostgren@nepa.com
P-O Westerlund
Deputy CEO, CFO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm, Sweden+46 706 404 824 p-o.westerlund@nepa.com

Om Nepa

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016.
Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo,
Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver,
hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder
att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har
tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i
6 av 7 år sedan 2011. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North
Stock Exchange sedan 2016. Erik Penser Bank är Nepas certifierade
rådgivare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nepa-ab--publ-/r/delarsrapport-nepa-ab--publ--...
http://mb.cision.com/Main/108/2599724/896670.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.