Du är här

2017-09-08

Net Gaming Europe: Net Gaming emitterar framgångsrikt ett nytt obligationslån om 375 mkr

Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") har emitterat ett seniort
säkerställt obligationslån i syfte att återbetala existerande
obligationslån samt del av existerande konvertibellån, samt för
generella bolagsändamål, i synnerhet för att finansiera framtida
förvärv.

Net Gaming Europe AB (publ) har emitterat ett treårigt seniort
säkerställt obligationslån om initialt 375 mkr med möjlighet till
ytterligare emissioner om upp till maximalt 1 000 mkr. Det nya
obligationslånet kommer att ha en löpande ränta om Stibor 3m +7.25%,
vilket kommer att betalas kvartalsvis.

Refinansieringen kommer att resultera i väsentligt sänkta
räntekostnader, tillsammans med en förbättrad kapitalstruktur, vilket
kommer att ge Bolaget en ökad finansiell flexibilitet som i sin tur
kommer att stödja en fortsatt tillväxt genom förvärv.

"Vi är väldigt glada för det stora intresset som nordiska investerare
har visat vår nya obligationsemission, ett tydligt tecken på att vår
content-fokuserade affärsmodell uppskattas av investerare. Med denna
attraktiva obligationsfinansiering på plats kommer vi att se
väsentligt sänkta räntekostnader och vi kommer att kunna undvika
potentiell utspädning från vårt konvertibellån genom en återbetalning
om 70 mkr. Likviden från obligationsemissionen kommer också att ge
oss möjlighet att fortsätta med våra planer om expansion genom
potentiella nya förvärv, för att utveckla Net Gaming till att bli en
marknadsledare inom iGaming lead generation", säger Marcus Teilman,
VD på Net Gaming.

Obligationslånet emitteras i syfte att refinansiera existerande
obligationslån om 190 mkr med ISIN SE0008348221 emitterat av Bolaget
i oktober 2016, samt förtidsamortera upp till 70 mkr av Bolagets
utestående konvertibellån med ISIN SE0009409139, betala
refinansieringskostnader samt för generella bolagsändamål, i
synnerhet för framtida förvärvsfinansiering. Den förtida amorteringen
av konvertibellånet är villkorat av att innehavare av minst 50%
utestående konvertibellånebelopp röstar för ändringsförslaget.
Bolaget har inhämtat åtaganden att rösta för villkorsändringen från
innehavare motsvarande 68% av utestående konvertibellånebelopp.

Net Gaming har för avsikt att ansöka om listning av det nya
obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar efter att
obligationslånet har emitterats.

ABG Sundal Collier har agerat som Bolagets finansiella rådgivare och
enda arrangör för obligationslånet. Roschier Advokatbyrå har agerat
som juridisk rådgivare för transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe
AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
september 2017 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/net-gaming-emitterar-framg...
http://mb.cision.com/Main/11576/2342619/719816.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.