Du är här

2017-09-21

Net Gaming Europe: Net Gaming förtidsamorterar delar av existerande konvertibellån

Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att
förtidsamortera delar av Bolagets utestående konvertibellån med ISIN
SE0009409139 ("Konvertibellånet").

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att förtidsamortera 50 % av
det totala ursprungliga beloppet på Bolagets utestående
Konvertibellån, d.v.s. 70 mkr. Beslutet fattades efter att
konvertibelinnehavarna röstade för en ändring av
konvertibelvillkoren, vilket gav Bolaget möjlighet att amortera 50 %
av ursprungligt konvertibellånebelopp utan att Bolaget anskaffar eget
kapital genom nyemission i motsvarande belopp. Förtidsamorteringen
kommer att ske den 5 oktober 2017 med avstämningsdag den 28 september
2017. Beloppet för förtidsamorteringen kommer att motsvara 103 % av
nominellt belopp plus upplupen ränta fram till tidpunkten för
förtidslösen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe
AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
september 2017 kl. 10:40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/net-gaming-fortidsamortera...
http://mb.cision.com/Main/11576/2351448/725688.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.