Du är här

2017-09-04

Net Gaming Europe: Net Gaming undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån

Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") undersöker möjligheten att
emittera ett säkerställt obligationslån i syfte att återbetala
existerande obligationslån samt del av existerande konvertibellån
samt framtida förvärvsfinansiering.

Net Gaming Europe AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett
säkerställt obligationslån om initialt 325 mkr med möjlighet till
ytterligare emissioner om upp till maximalt 1 000 mkr med förfall i
september 2020. ABG Sundal Collier AB har mandaterats som Bolagets
finansiella rådgivare för obligationslånet.

Obligationslånet avses emitteras i syfte att refinansiera existerande
obligationslån om 190 mkr emitterat av Bolaget i oktober 2016, samt
förtidsamortera upp till 70 mkr av Bolagets utestående konvertibellån
samt framtida förvärvsfinansiering. I syfte att möjliggöra
förtidsamortering av konvertibellånet har Bolaget påkallat ett möte
med konvertibelinnehavarna för att rösta om en ändring av
konvertibelvillkoren. Kallelse till innehavarmötet finns publicerat
på bolagets webbplats. De föreslagna ändringarna innebär att Bolaget
ges möjlighet att amortera 50% av ursprungligt konvertibellånebelopp
utan att Bolaget anskaffar eget kapital genom nyemission i
motsvarande belopp. För att villkorsändringen skall antas krävs att
innehavare av minst 50% utestående konvertibellånebelopp röstar för
ändringsförslaget. Bolaget har inhämtat åtagande att rösta för
villkorsändringen från innehavare av 68% av utestående
konvertibellånebelopp.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe
AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
september 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/net-gaming-undersoker-mojl...
http://mb.cision.com/Main/11576/2338449/717368.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.