Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

Net Insight AB : Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2014

Stockholm - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2014 fattade
årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har
tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats,
www.netinsight.net.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning
för verksamhetsåret 2013. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras
i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska
vara sex ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders
Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Regina Nilsson omvaldes
som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor
med Mikael Winkvist som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1 350 000 kronor
att fördelas med 425 000 kronor till styrelsens ordförande samt 185 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen
samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 kl. 13.00.

För mer information kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB, tel. 08-685 04 69, e-post:
lars.berg@netinsight.net
Fredrik Tumegård, VD, Net Insight AB, tel. 08-685 04 00, e-post:
fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och
tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade
transportnät. Net Insights plattform NimbraTMlevererar video, tal och data
med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för
existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights
produkter i över 60 länder.
Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se
www.netinsight.net

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2014
http://hugin.info/130084/R/1783841/611025.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1783841

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.