Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

NETJOBS GROUP AB: Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2016

NetJobs Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2016

Första kvartalet något svagare än förväntat

JANUARI - MARS

(jämfört med samma period föregående år)

-- Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9 (11,4) MSEK.
-- Rörelseresultatet minskade till 0,5 (1,7) MSEK.
-- Rörelsemarginalen minskade till 5,0% (15).
-- Resultat efter skatt minskade till 0,4 (1,2) MSEK.
-- Resultat per aktie minskade till 0,02 (0,06) SEK.
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -0,06 (1,6) MSEK
.

Väsentliga händelser efter första kvartalet 2016

-- Koncernen har anställt rekryteringsansvariga till kontoren i Stockholm och
Berlin.

VD-kommentar

Under det första kvartalet blev nettoomsättningen 10,9 (11,4) MSEK. Både den
svenska och tyska marknaden backade något jämfört med samma period föregående
år. Detta är kopplat till viss personalomsättning på våra kontor i Stockholm
och Berlin. För att hantera detta och för att kunna fortsätta växa under 2016
har bolaget anställt en person som är ansvarig för rekrytering av säljare till
kontoret i Stockholm och en motsvarande tjänst har inrättats på kontoret i
Berlin. Detta för att säkerställa att vi växer våra respektive
säljorganisationer under året i linje med bolagets strategi.

Fokus under året förblir de svenska och tyska marknaderna samt Techjobs.com. Vi
ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter under 2016 på dessa marknader.

Arbetet med vår nya plattform har dessvärre dragit ut på tiden. Vi hade som
målsättning att lansera under första kvartalet men på grund av förseningar från
främst en leverantör har projektet dragit ut på tiden. Vi jobbar febrilt för
att kunna lansera under andra kvartalet. De investeringar om 0,4 MSEK som
gjorts under kvartalet är hänförliga till plattformen.

Under kvartalet har vi satsat på att vidareutveckla Skoljobb.se och Medrek.se
som ingick i det inkråmsförvärv som gjordes i december. Under första kvartalet
har vi sett en stabil omsättningsökning och vinst.

Under 2016 kommer vi att fortsätta arbeta med att öka andelen återkommande
intäkter samt stärka våra kundrelationer. Vi har under senaste året lagt en bra
grund som vi kommer att bygga vidare på.

Till sist kommer vi under året att fortstta jobba mot våra långsiktiga
finansiella mål som är att öka resultatet per aktie om minst 20% per år samt
att nå en rörelsemarginal om 35%.

VD, Niklas Eriksson

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.