Du är här

2017-08-18

NETJOBS GROUP AB: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

NetJobs Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Andra kvartalet svagare än förväntat

APRIL – JUNI

(jämfört med samma period föregående år)

-- Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2) MSEK.
-- Rörelseresultatet minskade till -0,8 (0,1) MSEK.
-- Rörelsemarginalen minskade till -8,0% (0,7).
-- Resultat efter skatt minskade till -0,8 (0,3) MSEK.
-- Resultat per aktie minskade till -0,04 (0,01) SEK.
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade
till 0,2 (2,4) MSEK
.

JANUARI – JUNI

(jämfört med samma period föregående år)

-- Nettoomsättningen minskade 10% till 20,0 (22,1) MSEK.
-- Rörelseresultatet minskade till -1,7 (0,6) MSEK.
-- Rörelsemarginalen minskade till -8,3% (2,8).
-- Resultat efter skatt minskade till -1,6 (0,7) MSEK.
-- Resultat per aktie minskade till -0,08 (0,03) SEK.
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade
till -2,0 (1,2) MSEK
.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2017

Lansering av ny plattform i Tyskland

VD-kommentar

Andra kvartalet blev svagare än samma period föregående år. I och med
lanseringen av de nya sajterna har vi goda möjligheter framåt.

Viktigt för att kunna öka tillväxten är att vi lyckas rekrytera rätt
medarbetare, det gäller för både Tyskland och Sverige. Vi har sett över våra
kravprofiler och har nu en klar bild av vad vi behöver för att lyckas. Vi har
också sett över vårt erbjudande.

Den nya plattformen i Sverige har mottagits väl och arbetet med ytterligare
förbättringar fortgår. Under perioden har vi lanserat den nya plattformen i
Tyskland. De nya sajterna har mottagits väl och kommer ge oss bättre
möjligheter framåt. Arbetet kommer fortsätta med att bygga organisk trafik för
att leverera mer värde till våra kunder. De nya sajterna har bättre sökbarhet
på sökmotorer. Nu ska vi fortsätta att målmedvetet bygga upp trafiken
långsiktigt för att kunna leverera bra värde till våra kunder.

Jag skrev senast om återkommande intäkter, arbetet med produkter som ska hjälpa
kunderna på längre sikt fortsätter. Vi har sedan de nya sajterna bättre
möjligheter till att lansera och förbättra våra produkter. Längre avtal och
närmare samarbete med våra kunder ska se till att vi fortsätter få fler nöjda
kunder som väljer att fortsätta samarbeta med oss över längre tid, vilket ska
ge mer långsiktiga intäkter.

Till sist kommer vi under året att fortsätta jobba mot våra långsiktiga
finansiella mål som är att öka resultatet per aktie om minst 20% per år samt
att nå en rörelsemarginal om 35%.

VD, Johan Hultgren

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.