Du är här

2018-08-06

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande
lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av
units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan
företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Nyemissionen är riktad till Advanced Research AB, huvudägare i Netmore
Group AB, och omfattar 1 734 095 units. En unit består av 1 B-aktie
och 1 teckningsoption av serie TO2. Emissionsvillkoren är samma som
för emissionen per 2018-05-24 (beslutsdatum), d v s teckningskursen
är 1,05 kronor per unit och teckning görs mot kontant vederlag.

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB kommenterar:

"Vi ser positivt på att vår största ägare, Advanced Research AB, vill
utöka sitt innehav i bolaget ytterligare. Utöver att vi tillförs
tillväxtkapital är det också ett gott betyg till att vår strategi och
inslagna väg mot tillväxt är rätt. Vi kommer i och med detta att få
större kraft att stödja och utveckla de distributionskanaler som vi
redan etablerat, att kunna etablera ytterligare kanaler och också
fortsatt utveckla marknaden i egen regi. Det är viktigt eftersom vi
kommer till marknaden med ett nytt och unikt erbjudande som så gott
som alla, både mindre och större företag och institutioner liksom
även bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på, både kvalitativt
och kostnadsmässigt ".

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 18
987 514 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 173 409,5
SEK till 2 266 951,4 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med
registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 augusti 2018 klockan 08:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget

mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och
pris.

Till kunden marknadsför och levererar Netmore utöver mobiltjänster och
eget mobilnät (med mobil accesspunkt), högkvalitativa WiFi-nät samt
IT -integration in i kundens kritiska process- och affärssystem.
Kundens behov styr den helhetslösning som erbjuds och som
framtidssäkrar kundens kommunikation. Netmore erbjuder specialister
inom nätkonstruktion/design, installation, projektledning,
driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Produkter och tjänster säljs genom såväl återförsäljare som genom egna
säljresurser, främst på den svenska marknaden - men också med enstaka
projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets
huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First
North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/netmore-group-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/15900/2586640/887227.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.