Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive erhåller 28,2 miljoner SEK i en riktad nyemission

Lund den 7 mars 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm:
NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolaget har genomfört en
framgångsrik riktad nyemission av aktier vilket tillför NeuroVive
närmare 28,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från
nyemissionen kommer att användas framför allt för att accelerera
aktiviteter inom klinisk utveckling.

NeuroVives styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den
27 april 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission som
tillför bolaget cirka 28,2 miljoner SEK före emissionskostnader.
Investerarna är ansedda svenska och internationella investerare och
leds av Nyenburgh Investment Partners. Antalet aktier som omfattas av
nyemissionen uppgår till 20 897 854 stycken och utökar bolagets
aktiekapital med 1 044 892,70 SEK till 9 297 629,55 SEK. Emissionen
av aktier genomförs till marknadsmässig emissionsrabatt och en
teckningskurs om 1,35 SEK per aktie har fastställts efter förhandling
på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar 5,1 procent
rabatt på stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den
6 mars 2019.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för NeuroVive och aktieägarna
att ytterligare bredda ägarbasen med ansedda svenska och
internationella investerare men även att den riktade nyemissionen ses
som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till för bolaget
attraktiva villkor. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker
i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman 2018.

"Den tillkomna finansieringen är mycket värdefull för NeuroVive. Den
kommer både att utöka våra möjligheter att nå våra mål och göra en
tydlig skillnad främst för våra fortsatta kliniska
utvecklingsaktiviteter inom KL1333. Dessutom har vår ägarbas nu
förstärkts med en specialiserad internationell investerare,
Nyenburgh, vilket indikerar ett förtroende för våra
projektaktiviteter", kommenterade Erik Kinnman, NeuroVives VD.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och sole
bookrunner i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars
2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk
mitokondriell sjukdom och ett projekt i klinisk fas II för behandling
av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®).
Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska
mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget utvecklar
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt
som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i
preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har
utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för
utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati
(LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP).
Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen
OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om Nyenburgh Investment Partners (NYIP)
NYIP är ett life science-investeringspartnerskap baserat i Amsterdam
med ett starkt fokus på europeiska life science-bolag som utvecklar
innovativa lösningar för mänsklig hälsa. NYIP väljer ut och anpassar
sina investeringar baserat på en effektiv och noggrann
förvärvsgranskningsprocess som tittar på potentialen hos de
innovationer som utvecklas. För mer information, se www.nyip.nl

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-erhaller...
https://mb.cision.com/Main/6574/2758180/1003445.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.