Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive och Arbutus tecknar termineringsavtal

Lund den 21 oktober 2016 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell
medicin, meddelar idag att licensavtalet med Arbutus Biopharma
(tidigare OnCore Biopharma Inc.) har avslutats och samtliga
rättigheter till substansen NVP018 har återgått till NeuroVive.
Avtalet, som signerades 2014, var hänförligt till utvecklingen och
kommersialiseringen av NeuroVives substans NVP018 för oral behandling
av hepatit B virusinfektion.

Ur sin portfölj med flera olika substanser mot hepatit B, har Arbutus
sedan tidigare beslutat att gå vidare med andra substanser och
avsluta utvecklingen av NVP018 för denna indikation. Som en följd av
detta har avtalet mellan Arbutus och NeuroVive nu avslutats.

Enligt termineringsavtalet erhåller NeuroVive utan kostnad NVP018
läkemedelssubstans och material, producerat av Arbutus Biopharma,
till ett värde av cirka 1,5 miljoner dollar. Data från preklinisk
utveckling och produktionsutveckling (CMC) har överförts. Därutöver
har samtliga licensrättigheter till substansen NVP018 återgått till
NeuroVive för vidare utveckling i alla potentiella indikationer.

"Vi har haft bra interaktioner med Arbutus och kunnat dra nyttiga
lärdomar från de olika prekliniska utvecklingsaktiviteterna. Då vi
ser flera tänkbara behandlingsmöjligheter med NVP018, inom områden
med stort medicinskt behov, undersöker forskarteamet för närvarande
olika alternativ för den vidare utvecklingen. Det material vi fått av
Arbutus kommer bli ytterst användbart i dessa aktiviteter", säger
Erik Kinnman, VD NeuroVive.

Om NVP018

NVP018 är en potent icke immunsuppressiv cyklofilinhämmare av den nya
substansklassen Sangamider. NVP018 är en oral version av NeuroVives
främsta kandidat i cyklofilinplattformen och har genomgått omfattande
preklinisk utveckling och utvärdering i effektmodeller.
Läkemedelskandidaten NVP018 licensierades till tredje part i
september 2014, Arbutus Biopharma (tidigare OnCore Biopharma) för
oral behandling av hepatit B.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade
läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och
funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov.
NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners.

NeuroVive har ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®).
Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och
USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen
upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella
sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns
även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best
market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com

Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961
6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
oktober 2016, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-och-arbut...
http://mb.cision.com/Main/6574/2105669/578042.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.