Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

New Equity Venture: NEVI genomför företrädesemission

Stockholm 2017-06-02

Styrelsen för NEVI har beslutat om att genomföra en företrädesemission
i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2017-04-18.

Motivet till emissionen är att kunna genomföra fler investeringar,
utveckling av fler in-house projekt samt att sprida ägandet.

Villkor för emissionen:

·
Avstämningsdag ska vara 12 juni 2017
Sista dag med rätt till företrädesrätt är: 8 juni 2017
Första dag utan rätt till företrädesrätt är 9 juni 2017

·
Teckningskurs skall vara 60 SEK per aktie, för A som för B

·
Emissionsvolym som högst 11 643 540 SEK

·
Emission skall vara en företrädesemission, pro-rata mellan A & B
aktier

·
Antal aktier i erbjudandet ska vara:

Högst 176 282 av serie B

Högst 17 777 av serie A
(för innehavda 15 aktier ger rätten att teckna 1 ny aktie)

·
Ökning av aktiekapitalet ska vara högst 194 059 SEK

·
Teckningsperioden skall vara under 14 juni - 30 juni 2017 med rätt
till förlängning

·
Handel med BTA: från 14 juni 2017 tills dess att emissionen
registrerats hos Bolagsverket

·
Handel med TR 14 juni - 28 juni 2017

Memorandum och teaser kommer publiceras senast dagen innan
teckningstiden påbörjas

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com
Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni
2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som
onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl
investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett
spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera
genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och
nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag
NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som
strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och
strategiutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/nevi-genomfor-foretradese...
http://mb.cision.com/Main/12115/2280731/683315.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.