Du är här

2018-03-06

New Equity Venture: NEVI:s dotterbolag ingår Term Sheet-avtal rörande inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet

Stockholm 2018-03-06

NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB
(OGI) har idag ingått ett Term Sheet-avtal med ägaren till en
affiliate-verksamhet inom online casino segmentet. Avtalet listar
mellan parterna överenskomna detaljer (ex. pris och vad som ska ingå
i affären) för ett tilltänkt inkråmsförvärv och förutsätter för sitt
genomförande att den per idag påbörjade due dilgence granskningen
visar ett tillfredsställande resultat.

Affiliate-verksamheten omsätter idag ca 73 000 USD på årsbasis med ett
resultat om ca. 70 000 USD. Intäkterna genereras via
affiliate-kontrakt med spelbolag online. Säljaren har bedrivit sin
verksamhet sedan 2007.

Term Sheet-avtalet stadgar att den initiala köpeskillingen ska uppgå
till 1,5 gånger resultatet för 12-månadersperioden som direkt
efterföljer datum för inkråmets ägarövergång, varav minsta summa är
bestämd till 50 000 USD. Tilläggsköpeskilling kan utgår med
ytterligare högst 100 000 USD och köpeskilling erläggs kontant. OGI
beräknar att definitivt förvärvsavtal kan träffas under mars månad.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars
2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är
inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när
investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska
noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att
verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med
uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/nevi-s-dotterbolag-ingar-...
http://mb.cision.com/Main/12115/2465830/801275.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.