Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-30

New Equity Venture: Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-03-30

New Equity Venture håller årsstämma 2017-04-18. Nedan publiceras
styrelsens förslag till beslut i punkterna 11-16.

11. Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

12. Arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per
ledamot som ej är anställda i Bolaget.

Revisor ska ersättas med löpande räkning.

13. Styrelsen ska bestå av Thomas Jansson, Robin Vestersten, Christian
Kronegård, Carl Kock. Samtliga omval.

14. Till revisor föreslås Parsells revisionsbyrå med Jan Hamberg som
ansvarig revisor.

15. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till
bolagsledningen enligt följande:

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till
anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en
totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till
Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska
omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan
vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga
ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast
ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes
ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen
ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling
och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max
kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en
marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs
varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår
ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande
andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde,
transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild
medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmste chef med
utgångspunkt från ovan. Styrelsen för New Equity Venture Int. AB ska
kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om
nyemissioner enligt:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till
kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till
vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares
företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller
kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska
kunna hålla samma höga investerings tempo.

Styrelsen

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/publicering-av-forslag-ti...
http://mb.cision.com/Main/12115/2227314/650258.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.