Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

New Equity Venture: Verksamhetsuppdatering New Equity Venture

Stockholm 2018-09-18

Sedan rapporten för kvartal två publicerades har förändringar
genomförts inom organisationen i syfte att öka tempot internt samt
öka aptiten för nya investeringar. Som kommunicerats har en
investering inom e-sport genomförts och det fortgår även dialog med
flertalet andra bolag om ytterligare investeringar inom detta
segment, men även inom andra segment. Likt tidigare ligger vårt
främsta fokus på investeringar i nano-cap bolag och det gäller
oberoende sektor. Positivt är att NEVI nu i jämförelse med tidigare i
allt större utsträckning blir kontaktade av duktiga och
utvecklingsbara bolag som ser NEVI som en intressant samarbetspartner
och delägare som kan vara med att driva utvecklingen framåt. Med fler
potentiella investeringar har även behovet av medinvesterare med rätt
profil så att rätt kompetens runt bolagen ökar.

Med avsikt att optimera möjligheten att investera i nya projekt och
bolag har NEVI under senaste tiden genomfört en noggrann utvärdering
av nuvarande innehav och kunnat konstatera att en del av innehaven
presterat långt under både plan och förhoppning. I NEVIs affärside
ingår att investera i bolag med hög risk, där värdeökning kan komma
understiga förväntningarna varför detta inte är något att överraskas
över. Givet att innehavets framtida förhoppningar som kunde
identifieras vid investeringstillfället fortsatt finns kvar är NEVI
alltjämt långsiktiga ägare. Det ska även givetvis noteras att ett
flertal bolag har presterat över förhoppning vilket bl.a. kan sägas
gälla iApotek, Ayima, CGit och Hubso (vilket NEVI har som mål att det
ska noteras under 2019) som samtliga ser ut att komma växa
ytterligare och på sikt utvecklas till stabila och vinstgenererande
bolag. Som konsekvens av den utvärdering som vidtagits och som
kontinuerligt ska fortgå kommer kraven på innehaven att skärpas
vilket i vissa fall inte utesluter avyttring i form av en delvis
eller ett helt utträde ur innehavet. Detta vidtas för att öka
möjligheten att skapa bästa möjliga avkastning över tid för våra
aktieägare.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
september 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som
onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl
investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett
spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera
genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och
nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag
NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som
strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och
strategiutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/verksamhetsuppdatering-ne...
http://mb.cision.com/Main/12115/2620454/910881.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.