Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

New Wave Group: DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2019 NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 689,0 MSEK, vilket var 11 % (6 %
i lokala valutor) högre än föregående år (1 523,2 MSEK).

· Rörelseresultat uppgick till 119,6 (137,3) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till 83,7 (106,8) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 1,28 (1,60) SEK.
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 9,0 (124,6)
MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 193,9 MSEK, vilket var 14 % (8 %
i lokala valutor) högre än föregående år (2 796,0 MSEK).

· Rörelseresultat uppgick till 165,6 (155,9) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till 109,7 (112,7) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 1,68 (1,70) SEK.
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -56,1 (131,2)
MSEK.

· Soliditeten uppgick till 44,7 (49,7) %.
· Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 79,2 (55,8) %.
VD HAR ORDET
APRIL - JUNI
Jag är fortsatt mycket nöjd med vår försäljningstillväxt. En ökning
med 11% (6% i lokala valutor) är bra, inte minst med tanke på att vi
hade en viss negativ kalendereffekt och samtidigt mötte ett kvartal
som föregående år ökade med 11%. Det var det 20:e kvartalet i rad med
organisk tillväxt, vilket visar att våra investeringar ger resultat.
Dessutom växte vi i båda försäljningskanalerna och samtliga segment,
vilket ger en trygghet i sig. Extra roligt är att vi har en tillväxt
på 18% i försäljningskanalen detaljhandel och inte minst Craft
utvecklas mycket starkt här. Även profil visar en god tillväxt med
7%. Resultatet för kvartalet belastas av ökade kostnader som främst
är relaterade till marknadsinsatser inom team och infrastruktur.
Bruttomarginalen är fortsatt stark.

JANUARI - JUNI
Försäljningstillväxten blev 14% för första halvåret (8% i lokala
valutor). Rörelseresultatet är strax över föregående år och periodens
resultat något lägre. Vår stora satsning på team fortsätter och även
utbyggnad av våra distributionsenheter för ytterligare tillväxt.
Dessa två poster utgör den stora delen av ökningen av externa
kostnader. Vi fortsätter med att förstärka vår
försäljningsorganisation och som ett exempel är 27 personer av totala
ökningen på 39 anställda inom försäljning. Jag ser det som en
investering som kommer att ge avkastning framåt.

BALANSRÄKNING
Vi har en fortsatt god soliditet på 44,7% vilket känns väldigt tryggt.
Lagret är under god kontroll och vi är väl rustade att fortsätta vår
tillväxt.

FRAMTIDEN
Återigen har vi detta kvartal lyckats skapa tillväxt. Tillväxten
skapas genom våra investeringar i marknad och försäljning. Inte minst
Craft som varumärke och den satsning vi gjort på team och klubb
utvecklas väl. Vi har redan avtal med flera landslag inom ett flertal
olika idrotter och även stora välkända klubbar i flera länder. En
fortsatt försäljningstillväxt kommer att vara i fokus men vi
förväntar oss att successivt höja rörelsemarginalen under de kommande
åren.

Jag ser fortsatt mycket positivt på framtiden!
Torsten Jansson, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31-712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se
Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31-712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se
Denna information är sådan information som New Wave Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
augusti 2019 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida
utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-wave-group/r/delarsrapport-for-andra-kvar...
https://mb.cision.com/Main/932/2884161/1092222.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.