Du är här

2011-08-10

New Wave: Res före skatt om 62 Mkr väntas 2 kv - SIX Estimates

2 kv 2011 Mkr Snitt Lägst Median Högst 2kv -10
Försäljning 1.063 1.044 1.063 1.097 1.065
Rörelseresultat 72 72 72 73 88
Resultat före skatt 62 60 62 64 83

(SIX) New Wave väntas redovisa ett resultat före skatt på 62
miljoner kronor (83) för det andra kvartalet 2011, enligt en
sammanställning från SIX Estimates med 7 deltagande analytiker.
Rörelseresultatet väntas uppgå till 72 miljoner kronor
(88)och försäljningen är prognostiserad till i snitt 1.063
miljoner kronor (1.065). Rörelseresultatet väntas inkludera
engångsposter om -30,5 miljoner kronor, i enlighet med vad
bolaget tidigare flaggat för. Exklusive engångsposter väntas
rörelseresultatet därmed bli 103 miljoner kronor.
Bruttomarginalen väntas i kvartalet uppgå till 47,3 procent
(47,1).
Den organiska tillväxten väntas uppgå till 7,6 procent
(9,0)under kvartalet, medan rörelsemarginal är estimerad till
6,8 procent (8,3).
New Waves vd Torsten Jansson uppgav vid en bolagspresentation
i april att bolagets mål fortsatt är att ha en tvåsiffrig
försäljningstillväxt i lokala valutor för helåret 2011. Under
det första kvartalet uppgick denna siffra till 8 procent. I
svenska kronor var försäljningsökningen 1 procent.
Varulagret uppgick vid utgången av det första kvartalet till
1.687 miljoner kronor, att jämföra med 1.595 miljoner kronor per
den 31 december. Vd Torsten Jansson bedömde att bolaget behöver
max 50 miljoner kronor mer i varulagret för att tillgodose årets
försäljning.
New Wave lade under maj månad fram ett förslag om att
avveckla delar utav dotterbolaget Orrefors Kosta Bodas
produktion till följd av dålig lönsamhet. De berörda
verksamhetsdelarna är sliperi och syrabehandling där ca 38
anställda arbetar. Rörelseresultat kommer som en följd att
belastas med en negativ engångspost om 7 miljoner kronor
hänförligt till avvecklingen.
I slutet av juli meddelade bolaget att man uppdagat
ekonomiska oegentligheter och felaktig redovisning av
balansposter i ett av koncernens dotterbolag i Tyskland. Detta
väntas påverka New Waves rörelseresultat negativt med cirka 23,5
miljoner kronor, vilket kommer att redovisas som
jämförelsestörande post i rapporten för det andra kvartalet.
Totalt kommer kvartalets rörelseresultat därmed belastas med
cirka 30,5 miljoner kronor i jämförelsestörande poster.
New Wave släpper rapporten fredagen den 12 augusti klockan
07.00. Senare samma dag klockan 10.00 hålls en presskonferens i
Stockholm.

Estimat från Carnegie, Danske Bank, Handelsbanken Capital
Markets, Nordea Markets, SEB Enskilda, Swedbank Markets och
Öhman ingår i enkäten.

Jesper Rooth, tel +46 31 350 64 65
jesper.rooth@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.