Du är här

2018-08-16

Nexam Chemical: Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Fortsatt positiv utveckling i verksamheten

Andra kvartalet i korthet

Operativt:

·
NEXAMITE® kvalificerad i kommersiell standardprodukt.

·
Organisationen förstärkt med ytterligare nyckelpersoner.

·
Utökad extruderkapacitet i Ungern.

·
Inköpsprojekt initierat för att reducera materialkostnaden.

·
Hög beläggning i St Andrews leder till utökad outsourcing av
intermediära produkter.

Finansiellt:

·
Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 27 623 (4 577)
kSEK.

·
Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet var -471 (-5 209)
kSEK.

·
Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 68 973 (86 407)
kSEK.

·
Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -2
257 (-4 762) kSEK.

·
Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,04
(-0,09) SEK.

Lomma 16 augusti 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2018 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material
inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-holding-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/6364/2593303/892042.pdf
http://mb.cision.com/Public/6364/2593303/a1c974f1307e3113.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.