Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

Nexam Chemical: Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Framsteg inom PET-skum

Tredje kvartalet i korthet

Operativt:

· Uppskalning av NEXAMITE® genomförd hos kontraktstillverkare.
Mångdubblad produktionskapacitet ger lägre tillverkningskostnad.

Finansiellt:

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 113 (4 197*)
kSEK. *Inklusive försäljning om 2 471 kSEK avseende produkter utanför
bolagets strategiska fokus.

· Rörelseförlusten för kvartalet var -5 785 (-2 625) kSEK.
· Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 143 350 (36
305) kSEK.

· Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -3 299 (-4
937) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Leveransavtal tecknas med Diab avseende högkoncentrerad
masterbatch för tillverkning av PET-skum.

· En extra bolagsstämma den 28 oktober beslutade godkänna styrelsens
förslag om förvärv av utestående teckningsoptioner i dotterbolaget
Nexam Chemical AB. Det totala vederlaget uppgår till cirka 4,7 MSEK.

Lund 8 november 2016

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets
revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
november 2016 kl. 08:00 CET.
____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material
inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com
(http://file///C:\Users\a.spetz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\P4S8U8GC\www.nexamchemical.com).
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-holding-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/6364/2117671/586343.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.