Du är här

2017-05-30

Nexar Group: Beslut från årsstämma 30 maj 2017

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA 30 MAJ 2017

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 30 maj 2017.

Stämman fattade bland annat följande beslut:
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2016.
Beslutades att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag:
+------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| Från föregående år balanserat resultat | 318 813 |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| Under året tillskjutna medel via nyemission | 22 696 405 |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| Årets resultat | -8 575 570 |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| Summa | 14 439 648 |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| Beslut att medlen disponeras enligt följande: Att balansera i ny räkning | 14 439 648 |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------+

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2016.
Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant.
Beslutades att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med 45 000 kr och till styrelsens ordförande med 60 000 kr.
Beslutades att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Beslutades om omval av Mats Jakobsson, Thomas Flinck, Jonas Buchar och Konrad Ziobro. Imre Marton har på egen begäran avböjt omval.
Till nyval valdes Peter Jessen som företrädare av aktieägaren JPJ Invest Pte Ltd, Singapore. Mats Jakobsson beslutades bli omvald till styrelsens ordförande.
Till Bolagets revisor omvaldes Ernst & Young med Auktoriserad revisor Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

För mer information, besök www.nexargroup.se http://www.nexargroup.se , eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se mailto:mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se mailto:stefan.mattsson@nexargroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nexar Group Pressrelease 2017-05-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20430

Om Nexar
Nexars affärsid är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame(c) är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.