Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

Nexstim Oyj: Nextim Abp förhandlar om ett monterings- och distributionsarrangemang i Kina och om ett finansieringsarrangema...

Pressmeddelande, Helsingfors 16 oktober 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim"
eller "bolaget
"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande
system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och
diagnostiska tillämpningar, förhandlar om ett potentiellt monterings- och
distributionsarrangemang i Kina samt om ett potentiellt
finansieringsarrangemang med en europeisk tillväxt-lånefinansiär.

Under det föreslagna monterings- och distributionsarrangemanget skulle den
kinesiska samarbetspartnern montera vissa Nexstim NBT® och NBS produkter vid
sina produktionsanläggningar och utses som bolagets distributör i Kina.
Nexstim skulle bevilja samarbetspartnern en licens medförande rätt att
marknadsföra dessa produkter i Kina under Nexstims brand, men i övrigt
kvarhålla alla immateriella rättigheter och rättigheter till programvaror.
För att verkställa det föreslagna arrangemanget utreder parterna även ett
finansieringsarrangemang varmed samarbetspartnern eventuellt skulle bevilja
Nexstim ett lån om 1 miljon euro samt teckna aktier i Nexstim till ett totalt
teckningspris om upp till 1 miljon euro.

Nexstim förhandlar även om ett finansieringsarrangemang med en europeisk
tillväxt-lånefinansiär. Det föreslagna finansieringsarrangemanget skulle
omfatta ett tidsbundet senior säkrat kreditavtal om 4 miljoner euro. Lån som
lyfts under kreditavtalet skulle bära en årlig ränta om 10,75%.
Finansieringsarrangemanget skulle även innefatta en emittering av
teckningsoptioner som berättigar till nya aktier i Nexstim. Maximiantalet nya
aktier till vilka teckningsoptionerna skulle berättiga till förväntas
beräknas enligt följande: 480.000 delat med det tre månaders volymvägda
genomsnittliga priset av Nexstims aktie. Medlen av finansieringsarrangemanget
skulle primärt användas för befrämjandet av införandet av Nexstim NBT® och
NBS produkter på marknaden i Europa och i synnerhet i USA.

Det finns ingen säkerhet vad gäller resultatet av någondera av de ovan
redogjorda förhandlingarna eller de villkor på vilka någondera av dessa
transaktioner möjligen fortsätter. Nexstim kommer att publicera ytterligare
pressmeddelanden när och då detta är ändamålsenligt.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen
www.nexstim.comeller per telefon:

Nexstim
+44 77 1516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy
(Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson
+44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett
banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för
terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar
(NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och
CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering
(navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av
områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma
teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi
(Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för
behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av
NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram
emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början
av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas
III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen
avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd
från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra
och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First
North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp förhandlar
http://hugin.info/138152/R/2141896/820376.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.