Du är här

2018-08-10

NextCell Pharma AB: Analyst Group: Aktieanalys på NextCell Pharma - Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdoms...

NextCells läkemedelskandidat ProTrans för verkningsområdet diabetes
typ 1 är i klinisk fas I/II. ProTrans ämnar att hämma nedbrytandet av
insulinproduktion och ge patientens egna insulinproducerande
betaceller tid att återskapas för att bromsa eller till och med
revertera sjukdomsförloppet. Bolaget väntas kunna presentera
studieresultat i slutet av 2019 och därefter fortsätta forskning i
egen regi eller genom en utlicensiering. Vid sidan av forskningen
driver NextCell stamcellsbanken Cellaviva, vilka genom sitt nya
marknadsföringssamarbete väntas utvecklas positivt kommande åren. En
rNPV-värdering av läkemedelskandidaten för behandling av diabetes typ
1 indikerar ett värde om 82 MSEK, vilket tillsammans med Cellaviva
ger ett totalt nuvärde för NextCell om 99 MSEK. Tillsammans med
kassan om drygt 20 MSEK motsvarar det 10,2 SEK per aktie.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/nextcell-pharma/

Behovet av ProTrans är stort

Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig,
samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel
som kan påverkas sjukdomsförloppet bedöms således ha stor
marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till
att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet
av extern insulin.

God tillväxtpotential för Cellaviva

Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Det nya
marknadsföringsarbetet bedöms ha god potential och bedöms kunna driva
på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas
marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.

Nuvärdet per aktie uppgår till 10,2 SEK

ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen,
motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering
baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om
82 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 675 depositioner år 2024/25E.
Omsättningen estimeras till 16 MSEK och med en targetmultipel om
EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges
ett bolagsvärde om 18 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 99
MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om
10,2 SEK.

Förtroendeingivande ledning

NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som
presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehar fem
av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynägandet uppgår till 14,6 %.

Forskning är förknippat med hög risk

Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som
uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att
ProTrans når marknaden uppgår till ca 12 %.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group,
(http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på NextCell Pharma. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/analyst-group--aktieanaly...
http://mb.cision.com/Main/15834/2589981/889598.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.