Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-05

NextCell Pharma AB: Diamyd Medical AB tecknar ytterligare post i NextCells pågående emission av units

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag, den 5
juni 2017, att en av bolagets huvudägare Diamyd Medical AB ("Diamyd
Medical") tecknat en ytterligare post om cirka 1 MSEK utöver tidigare
kommunicerad teckningsförbindelse om cirka 0,9 MSEK. Diamyd Medical
har därmed tecknat för cirka 1,9 MSEK i den pågående emissionen,
motsvarande cirka 7,4 procent av emissionsvolymen.

Diamyd Medical tecknar i emissionen av units

En av NextCells huvudägare, det noterade diabetesbolaget Diamyd
Medical AB, lämnade inför NextCells aktuella emission av units en
teckningsförbindelse om cirka 0,9 MSEK. Diamyd Medical har nu
beslutat att teckna ytterligare en post om 1 MSEK utöver sin
teckningsförbindelse. Totalt tecknar Diamyd således för cirka 1,9
MSEK i emissionen. Teckning utom avtalet om teckningsförbindelse sker
på samma villkor som för övriga tecknare i emissionen. Vid eventuell
tilldelning kommer även de tilldelade aktierna att omfattas av det
lock up-avtal Diamyd Medical har ingått inför första planerade
handelsdag. Teckningstiden i emissionen löper mellan den 24 maj 2017
och den 12 juni 2017. Genom emissionen kan NextCell tillföras högst
25 MSEK i initial emission och ytterligare högst 20 MSEK vid fullt
nyttjande av vidhängande teckningsoptioner cirka 14 månader efter
initial emission.

NextCells VD Mathias Svahn kommenterar

"Diamyd Medical är en viktig samarbetspartner tillika en av våra
huvudägare. Diamyd Medical har omfattande erfarenhet av
diabetesfältet och kommer att bistå med både kontakter och råd i vår
planerade kliniska fas I/II-studie på typ 1-diabetespatienter. Det är
därför glädjande att Diamyd Medical visar förtroende för NextCell och
tecknar en större post än initialt planerat i emissionen av units."

Diamyds Medicals VD Ulf Hannelius kommenterar

"En notering av NextCell Pharma är klart positivt för Diamyd Medical
eftersom det ger ett tydligt värde i vårt innehav och bättre
riskspridning samtidigt som NextCell får utökade möjligheter att
driva sin forskning och affärsutveckling."

Om Diamyd Medical AB

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd är
en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 juni 2017.

För mer information om pågående emission av units och planerad
notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se
(http://file://hmfile4/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170228 - Utfall i private
placement/info@sedermera.se)

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas i framtiden.

NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat
bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna
och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s
egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som
är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/diamyd-medical-ab-tecknar...
http://mb.cision.com/Main/15834/2281917/684081.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.