Du är här

2017-05-18

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma AB: Godkända för notering på AktieTorget och uppdatering om bolagets emission av units

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag, den 18
maj 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget
förutsatt att lägsta gränsen i bolagets emission av units uppnås samt
att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även
att teckningstiden för bolagets emission av units kommer att inledas
den 24 maj 2017 och pågå till och med den 12 juni 2017.

NextCell - Utveckling av läkemedelskandidater med stamceller

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag
livshotande sjukdomar. NextCell utvecklar avancerade cellterapier med
egna och donerade stamceller som kan förändra framtida sjukvård.
ProTrans™ är bolagets första läkemedelskandidat för behandling av ett
antal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Som första
applikationer har bolaget valt diabetes och avstötningskomplikationer
vid njurtransplantation och NextCell planerar att genomföra en
klinisk fas I/II-studie med ProTrans™. I bolagets bifirma Cellaviva
erbjuds familjesparande av stamceller från födseln. Cellaviva är det
enda företag som har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg
(IVO) att bedriva verksamhet i Sverige.

Godkända för notering samt erbjudandet i sammandrag

NextCell har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning
att bolaget uppnår lägsta gränsen om 15 MSEK i emissionen av units
samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första
handelsdag planeras att bli den 13 juli 2017.

NextCell planerar att genomföra en emission av units. Teckningstiden
pågår från och med den 24 maj 2017 till och med den 12 juni 2017. Den
initiala emissionsvolymen uppgår till 25 MSEK före
emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie
TO 1 kan NextCell därefter tillföras ytterligare högst 20 MSEK före
emissionskostnader. Teckningskursen är 25 SEK per unit. En unit
består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria
teckningsoptioner av serie TO 1. Priset per aktie är således 5 SEK.
NextCell har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser
om cirka 8,9 MSEK av den initiala emissionslikviden. Bland de som
ingått teckningsförbindelser finns NextCells huvudägare Diamyd
Medical AB, styrelseordförande Anders Essen-Möller och VD Mathias
Svahn samt styrelseledamöterna Hans-Peter Ekre, Niclas Löwgren och
Edvard Smith.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och
med den 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018. Innehav
av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av
en (1)

nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.

Likvid från initial emission samt vidhängande teckningsoptioner av
serie TO 1 avser finansiera en klinisk

fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat ProTrans™ samt
finansiera prekliniska aktiviteter med bolagets njurprojekt.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) kommer
att finnas tillgängligt på bolagets (www.nextcellpharma.com),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor före teckningstidens
inledning. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga
för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att den
planerade teckningstiden inleds.

Investerarträffar

I samband med emissionen av units kommer NextCell att delta vid
informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och
det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om
investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida
(www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission per
telefon

040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.
Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
19 maj kl. Investerarlunch med Scandic Klara, Anmälan sker till
11.30 - Sedermera Stockholm event@sedermera.se
13.00 Fondkommission
30 maj kl. Aktiespararnas Hotel Birger För mer information
14.30 - aktiekväll Jarl, Stockholm event@aktiespararna.se
21.00
31 maj kl. Investerarlunch med Elite Park Anmälan sker till
11.30 - Sedermera Avenue Hotel, event@sedermera.se
13.00 Fondkommission Göteborg

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är NextCells finansiella rådgivare i samband
med den planerade emissionen av units och den planerade noteringen på
AktieTorget.

För mer information om kommande emission av units och planerad
notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se
(http://file://hmfile4/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell%20Phar...)

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag
livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB (556965-8361) utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom
för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av
selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad och
navelsträngsblod med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod.
Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod
och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell-pharma-ab--godka...
http://mb.cision.com/Main/15834/2268837/676641.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.