Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma AB: Offentliggörande av prospekt inför emission av units

NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerar härmed prospekt med
anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på
AktieTorget. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av
aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO
1, inleds den 24 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid
fulltecknad initial emission tillförs NextCell totalt 25 MSEK före
emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst
20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter
initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om
teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent
av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 24 maj - 12 juni 2017.
· Teckningskurs: 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier
och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Priset per
aktie är således 5 SEK.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 units,
motsvarande 25 000 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens
genomförande är 600 000 units, motsvarande 15 000 000 SEK.

· Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
· Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser
om totalt cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den
initiala emissionsvolymen.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är beräknade att
bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 13 juli 2017.

· Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från
och med 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018, detta ska
ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13
september 2018.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns
tillgängligt på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas
tillgängliga för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med
att teckningstiden inleds.

Förutsättningar för notering

NextCell är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning
att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås samt att lägstanivån om 15
MSEK uppnås i emissionen av units. Första handelsdag planeras att bli
den 13 juli 2017.

Investerarträffar

I samband med emissionen av units deltar NextCell vid
informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och
det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om
investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida
(www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission per
telefon

040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.
Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
30 maj kl. Aktiespararnas Hotel Birger För mer information
14.30 - aktiekväll Jarl, Stockholm event@aktiespararna.se
21.00
31 maj kl. Investerarlunch med Elite Park Anmälan sker till
11.30 - Sedermera Avenue Hotel, event@sedermera.se
13.00 Fondkommission Göteborg

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är NextCells finansiella rådgivare i samband
med emissionen av units och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om kommande emission av units och planerad
notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se
(http://file://hmfile4/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170228 - Utfall i private
placement/info@sedermera.se)

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag
livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB (556965-8361) utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom
för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av
selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad och
navelsträngsblod med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod.
Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod
och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell-pharma-ab--offen...
http://mb.cision.com/Main/15834/2271529/678271.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.