Du är här

2018-08-17

NextCell Pharma AB: NextCells partner PBKM nyttjar sina teckningsoptioner av serie TO 1

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL") meddelar idag att dess
aktieägare och partner Polski Bank Komorek Macierzystych S.A.
("PBKM") kommer att nyttja samtliga av de 320 000 teckningsoptioner
PBKM innehar. Nyttjandet innebär en investering om totalt 1,6 MSEK,
motsvarande cirka 11 % av de utestående teckningsoptionerna.
Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 löper under
perioden 23 augusti - 13 september 2018.

PBKM är en av Europas ledande stamcellsaktörer och är även
kontrakterade som tillverkare av NXTCLs läkemedelskandidat ProTrans.
PBKM är således en viktig samarbetspartner till NXTCL och även en av
de större aktieägarna med ett aktieinnehav om cirka 2,4 % av röster
och kapital före nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO
1. PBKM har utöver sitt aktieinnehav även 320 000 teckningsoptioner
av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en ny aktie i NXTCL. PBKM har nu ingått ett
teckningsförbindelseavtal genom vilket PBKM åtar sig att nyttja
samtliga av sina teckningsoptioner. Totalt innebär detta en
investering om 1,6 MSEK. Förutsatt full nyttjandegrad av samtliga
utestående teckningsoptioner av serie TO 1 kommer PBKM efter
nyttjandeperioden inneha cirka 4,9 % av röster och kapital i NXTCL.

NXTCLs teckningsoptioner av serie TO 1 emitterades som en del av
bolagets emission av units under maj/juni 2017 och kan högst tillföra
bolaget cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Varje
teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en ny
aktie i NXTCL till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Likviden
som erhålls genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 är
främst avsedd att finansiera slutförandet av fas I/II-studien med
ProTrans samt prekliniska aktiviteter med ProTrans med målsättningen
att attrahera en samarbetspartner att genomföra kliniska studier med.

Mathias Svahn, VD för NXTCL, kommenterar:

"PBKMs fortsatta engagemang och investeringar i NXTCL är väldigt
glädjande. Vi har en strategisk aktieägare med stor kunskap i fältet
som värdesätter det vi gör."

Om Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. är en av Europas största
stamcellsbanker för familjesparande av stamceller. Över 145 000
föräldrar har valt PBKM för att familjespara sina stamceller.
Härutöver investerar PBKM i utvecklingen av avancerade cellterapier.
Bolaget grundades 2002 och är noterat på Warsawa-börsen.

PBKM-gruppen omsatte under räkenskapsåret 2017 cirka 360 MSEK. PBKM
har, utöver sin verksamhet i Polen, även verksamhet i bland annat
Ungern, Rumänien, Spanien och Turkiet.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till NXTCL i samband
med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Leo Groenewegen, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

About NextCell Pharma AB:

Stem cells are expected to change the way how many of today's
life-threatening diseases are treated. NextCell Pharma AB develops
ProTrans, a drug candidate consisting of stem cells for the primary
treatment of autoimmune and inflammatory diseases as well as for use
in kidney transplants. ProTrans consists of selected stem cells
derived from the umbilical cord tissue with NextCell Pharma AB's
proprietary method. In addition, the company has a service called
Cellaviva, Sweden's first and only IVO-approved stem cell bank for
the family-saving of stem cells from umbilical cord blood and
umbilical cord tissue.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcells-partner-pbkm-ny...
http://mb.cision.com/Main/15834/2594783/893232.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.