Du är här

2018-08-23

NextCell Pharma AB: Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Idag, den 23 augusti 2018, inleds nyttjandeperioden av de
teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB:s ("NXTCL") noteringsemission
under våren 2017. Nyttjandeperioden pågår till och med den 13
september 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger
rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till
en kurs om 5,00 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie
TO 1 nyttjas nyemitteras 2 860 940 aktier och NXTCL tillförs cirka
14,3 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod: 23 augusti - 13 september 2018.

Emissionsvolym: 2 860 940 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt
nyttjande nyemitteras 2 860 940 aktier och NXTCL tillförs cirka 14,3
MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 september 2018.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 42,5 MSEK.

Marknadsvärde per 2018-08-22: Cirka 59,5 MSEK.

Teaser samt anmälningssedel finns tillgängligt på NXTCL:s hemsida
(www.nextcellpharma.com). Teaser och anmälningssedel finns även
tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och
Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive
hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
finns tillgängligt i NXTCL:s prospekt utgivet i maj 2017.

Viktiga tidpunkter i samband med nyttjandeperioden av
teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden inleds: 23 augusti 2018.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 september 2018.

Nyttjandeperioden avslutas: 13 september 2018.

Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13
september 2018.

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 38.

Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 41.

Har du dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till interimsaktier under perioden 23 augusti till
och med den 13 september 2018. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera
att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i
god tid innan teckningstiden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner direktregistrerade?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel
finns även att tillgå på Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och NextCell Pharma AB:s (www.nextcellpharma.com)
respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera
Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner
på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet
till omvandling från teckningsoptioner till interimsaktier under
perioden den 23 augusti till och med den

13 september 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid
är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på
anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har
registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna
med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 1 förfaller värdelösa om
innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 13 september 2018,
alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 september 2018.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets
teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nyttjandeperioden-av-teck...
http://mb.cision.com/Main/15834/2598980/896078.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.