Du är här

2018-09-05

NextCell Pharma AB: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som
emitterades i samband med stamcellsbolaget NextCell Pharma AB:s
("NXTCL") noteringsemission under våren 2017 pågår fram till och med
den 13 september 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av
serie TO 1 är den 11 september 2018. Innehavare av teckningsoptioner
av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny
aktie i bolaget till en kurs om 5,00 SEK per aktie. Om samtliga
teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 2 860 940 aktier
och NXTCL tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga
rum till och med den 13 september 2018 och detta ska ske genom
samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av
interimsaktier till aktier beräknas ske under vecka 41.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på
Spotlight Stock Market är den 11 september 2018. Notera även att
teckningsoptioner av serie TO 1 förfaller värdelösa om innehavaren ej
aktivt tecknar aktier senast den 13 september 2018, alternativt
säljer sina teckningsoptioner senast den 11 september 2018.

Anmälningssedel finns för nedladdning på NXTCL:s
(www.nextcellpharma.com (http://www.nextcellpharma.com/investors/)),
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se
(http://file///Y:/NextCell%20Marknadsf%C3%B6ring/NCP%20pressmeddelanden/2...))
och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive
hemsidor.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets
teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/paminnelse-om-nyttjande-a...
http://mb.cision.com/Main/15834/2608769/903220.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.