Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Nickel Mountain: Årsredovisning för Nickel Mountain Resources

ÅRSREDOVISNING FÖR NICKEL MOUNTAIN RESOURCES

Nickel Mountain Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida på adressen:

www.nickelmountain.se/om-oss/arsredovisningar/ http://www.nickelmountain.se/om-oss/arsredovisningar/

Göteborg 17 maj 2017

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Telefon 0708 341432

Johan.sjoberg@nickelmountain.se mailto:Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2017-05-17.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20316
Nickel Mountain Arsredovisning 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20317

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.