Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Nilar International AB utser tillförordnad Ekonomi- och Finansdirektör

Täby 2 november 2021. Nilar International ("Nilar") har utsett Johan Önnesjö till tillförordnad Ekonomi- och Finansdirektör ("CFO"). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.

Koncernens ordinarie CFO Magnus Nordgren är sjukskriven och ersätts till dess han återgår i tjänst. Johan Önnesjö rekryterades till Nilar i december 2020 som Financial Manager. I rollen som tillförordnad CFO kommer han ingå i Nilars ledningsgrupp. Johan har en Masterexamen i redovisning och finans från Uppsala universitet och har senast varit Head of Finance på Qmatic.
Denna information är sådan som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 10.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com
Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Författare Cision